Truy cập nội dung luôn

  TIN TỨC NỔI BẬT

Các ý kiến khác, đề nghị công dân gửi ý kiến trực tiếp tại đây.

  Khảo sát Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn TP có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào”

Khảo sát này nhằm thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào”. Mọi thông tin do Quý vị cung cấp sẽ chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

Thực hiện khảo sát tại đây.