Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Mỹ Đình - BX Chợ Đồn của Công ty TNHH vận tải và thương mại Vũ Hoàng

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:01 PM  | View count: 10
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 35/CV-VH ngày 18/8/2020 của Công ty TNHH vận tải và thương mại Vũ Hoàng về việc hoạt động để chuyển đổi doanh nghiệp tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mỹ Đình - BX phía Nam Hà Giang và ngược lại của Cty CP đầu tư Vương Quân

Ngày đăng 09/09/2020 | 08:32 AM  | View count: 12
Ngày 09/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3540/TB-SGTVT v/v thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến Thái Bình - Hà Nội của Công ty TNHH vận tải bus Hải Phòng

Ngày đăng 07/09/2020 | 02:33 PM  | View count: 5
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 141/TB-SGTVT ngày 01/9/2020 của Sở GTVT Thái Bình về việc thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo BX Yên Nghĩa - BX Lạc Sơn (Hòa Bình) và ngược lại của HTX vận tải Hải Thịnh

Ngày đăng 28/08/2020 | 03:51 PM  | View count: 23
Ngày 28/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3467/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô BX Yên Nghĩa - BX Lạc Sơn (Hòa Bình) và ngược lại của HTX...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Chợ Đồn)

Ngày đăng 25/08/2020 | 02:20 PM  | View count: 13
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản ngày 18/8/2020 của Công ty TNHH VT&TM Vũ Hoàng về việc thông báo ngừng hoạt động để chuyển đổi doanh nghiệp tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:18 PM  | View count: 35
Ngày 17/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3382/TB-SGTVT v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Minh Lộc (Thanh Hóa và ngược lại) của Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn

Ngày đăng 13/08/2020 | 03:35 PM  | View count: 25
Ngày 13/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3360/TB-SGTVT về việc thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (BX Nước Ngầm – BX Minh Lộc (Thanh Hóa và ngược lại) của Cty TNHH...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:41 AM  | View count: 134
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 02/TB-VTHT ngày 25/7/2020 của Công ty TNHH Hưng Thành về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến BX Mỹ Đình đi BX phía Nam Hà Giang và...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến Hà Nội - Thanh Hóa

Ngày đăng 21/07/2020 | 09:54 AM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 1087/TB-XKN ngày 19/12/2019 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nội - Thanh Hóa.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Tiền Hải (Thái Bình) và ngược lại của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:30 PM  | View count: 44
Ngày 14/7/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3118/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô BX Giáp Bát - BX Tiền Hải (Thái Bình) của Cty TNHH TM&DVVT...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty Cp Xe khách Quảng Ninh

Ngày đăng 10/07/2020 | 09:24 AM  | View count: 26
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 42, 43, 44/TB-Ct ngày 30/6/2020 của Công ty CP xe khách Quảng Ninh về việc thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến Mỹ Đình - Chẹ của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:11 AM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được thông báo số 312/CV-XKN ngày 21/5/2020 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Mỹ Đình - Chẹ.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/06/2020 | 08:54 AM  | View count: 28
Ngày 25/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2998/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại) của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:56 AM  | View count: 41
Ngày 15/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2902/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại)...

Thông báo: Điều chỉnh khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:53 AM  | View count: 454
Ngày 15/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2903/TB-SGTVT về việc thông báo điều chỉnh khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội

Ngày đăng 10/06/2020 | 09:11 AM  | View count: 58
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 311/CV-XKN ngày 21/5/2020 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nội - Thái Bình và Thông báo số...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nghi Sơn (Thanh Hóa) và ngược lại

Ngày đăng 16/05/2020 | 04:46 PM  | View count: 85
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1845/TB-SGTVT ngày 13/01/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mai Châu (Hòa Bình) - BX Yên Nghĩa và ngược lại của HTX sông Đà

Ngày đăng 04/05/2020 | 05:17 PM  | View count: 45
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 814/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh Hòa Bình – Hà Nội.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Gia Lâm - BX Cẩm Phả (Q.Ninh) và ngược lại của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 29/04/2020 | 10:07 AM  | View count: 48
Ngày 29/4/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2544/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Đá...

Niêm yết về điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô của Chi nhánh Công ty TNHH VT Hà Sơn Hải Vân

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:32 AM  | View count: 68
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2234/TB-SGTVT về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian dịch Covid-19.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh