Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của HTX Thăng Long

Ngày đăng 14/04/2021 | 11:20 AM
Ngày 09/4/2021, Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 09/2021/HTX-LT ngày 08/4/2021 của HTX vận tải Thăng Long về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Quyết định về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Ngày đăng 05/04/2021 | 01:54 PM
Ngày 5/4/2021, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1271/QĐ-SGTVT về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định,

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/03/2021 | 03:49 PM
Ngày 25/3/2021, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 34/CV-AN ngày 24/3/2021 của Công ty TNHH TM và DV VT Anh Nguyên về việc ngừng hoạt động trên tuyến Hà Nội-Thanh Hóa để điều chỉnh tăng lưu lượng...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Nước Ngầm-BX Miền Đông Mới

Ngày đăng 08/03/2021 | 09:57 AM
Ngày 26/02/2021, Sở GTVT Hà Nội nhận được thông báo số 07/CV-CNHN ngày 22/02/2021 của chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Sơn Tây - BXTT TP Thái Bình và ngược lại của HTX vận tải Hải Thịnh

Ngày đăng 02/02/2021 | 02:44 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản đăng ký khai thác tuyến vận tải khách số 03+16/ĐKKT ngày 05+26/01/2021 của HTX vận tải Hải Thịnh và phương án khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến BX Sơn Tây...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mỹ Đình - BX phía Bắc Lạng Sơn của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 13/01/2021 | 03:46 PM
Ngày 13/01/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 81/TB-SGTVT v/v thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công của HTX VT Thăng Long.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa - BX huyện Sơn Dương của Công ty CP TM&VT Dũng Thủy

Ngày đăng 11/01/2021 | 03:25 PM
Ngày 11/01/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 57/TB-SGTVT về việc thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (BX Yên Nghĩa-BXK huyện Sơn Dương) của Công ty CP TM&VT Dũng Thủy.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô của HTX Dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây

Ngày đăng 30/12/2020 | 08:54 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 34/2020/HTX của HTX Dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây về việc ngừng khai thác cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Mỹ Đình - BX Kim Bôi (Hòa Bình) của Công ty TNHH VT và DL Phúc Minh

Ngày đăng 24/12/2020 | 05:44 PM
Ngày 15/12/2020, Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 73/2020/CV-PM ngày 05/12/2020 của công ty TNHH VT và DL Phúc Minh về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Giát Bát - BX phía Tây TP Thanh Hóa của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 23/12/2020 | 06:06 PM
Ngày 11/12/2020, Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản số 217 và 220/CV-AN ngày 03/12/2020 và 07/12/2020 của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa - BX phía Nam Hà Giang của HTX Dịch vụ vận tải Hưng Phát

Ngày đăng 16/12/2020 | 06:23 PM
Sở GTVT Thành phố Hà Nội nhận được văn bản đăng ký khai thác tuyến số 03/ĐKT-2020 ngày 13/11/2020 của HTX Dịch vụ vận tải Hưng Phát về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách BX Yên Nghĩa (Hà...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định Hà Nội-Hòa Bình của HTX vận tải Tiên Phong

Ngày đăng 14/12/2020 | 06:58 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 04/TB-HTX của HTX Tiên Phong về việc thông báo ngừng khai thác khách cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mỹ Đình - BX Bắc Lạng Sơn của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 14/12/2020 | 06:33 PM
Sở GTVT Thành phố Hà Nội nhận được giấy đăng ký khai thác tuyến số 15/2020/HTX-ĐKKT ngày 30/11/2020 kèm theo Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô của HTX Vận tải Thăng Long...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Cẩm Phả, QNinh của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 14/12/2020 | 06:28 PM
Sở GTVT Thành phố Hà Nội nhận được giấy đăng ký khai thác tuyến số 16/2020/HTX-ĐKKT ngày 30/11/2020 kèm theo Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô của HTX Vận tải Thăng Long...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô của Công ty TNHH Tài Thắng và Công ty CP vận tải ô tô Phú Thọ

Ngày đăng 14/12/2020 | 09:04 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 18/2020 ngày 11/12/2020 của Công ty TNHH Tài Thắng về thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định; văn bản số 493/TB-CTCP ngày...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 08/12/2020 | 09:06 AM
Ngày 18/11/2020, Sở GTVT Hà Nội nhận được thông báo số 10/2020/HTX-LT, 11/2020/HTX-LT, 12/2020/HTX-LT ngày 18/11/2020 của HTX vận tải Thăng Long về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm và ngừng một số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến Hà Nội - Hòa Bình của Công ty TNHH TM&DVVT Hiển Vinh

Ngày đăng 03/12/2020 | 08:25 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 19/HV-2020 của Công ty TM&DVVT Hiển Vinh về việc thông báo giảm và ngừng một số tuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Bố Hạ - BX Yên Nghĩa của HTX GTVT Yên Thế

Ngày đăng 12/11/2020 | 06:35 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2119/SGTVT-QLVTPT&NL của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang v/v giảm tần suất tuyến cố định Bắc Giang - Hà Nội của HTX GTVT Yên Thế.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Minh Lộc - BX Sơn Tây của HTX ô tô VTHK Vạn Lộc

Ngày đăng 12/11/2020 | 06:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4685/SGTVT-QLVT ngày 4/11/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Chấp thuận cho HTX ô tô VTHK vạn lộc giảm số chuyến khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Sầm Sơn - BX Giát Bát của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 12/11/2020 | 06:25 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4744/SGTVT-QLVT ngày 9/11/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa v/v Chấp thuận cho HTX vận tải Thăng Long ngừng khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh