Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Giáp Bát – BX Kiến Xương (Thái Bình) (Công ty CP 27-7 Đống Đa)

Ngày đăng 09/06/2021 | 10:27 AM
Ngày 04/06/2021, Sở GTVT Thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 0106-2021/TXTCĐ ngày 01/06/2021 của Công ty CP 27-7 Đống Đa về việc ngừng hoạt động trên tuyến BX Giáp Bát (Hà Nội) – BX Kiến Xương...

Niêm yết đơn vị điều chỉnh tạm thời giảm chuyến/lượt tuyến VTHKLT bằng xe ô tô Hà Nội – Lào Cai (CN Hà Nội Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân)

Ngày đăng 04/06/2021 | 03:22 PM
Ngày 4/6/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2438 /SGTVT-QLVT v/v điều chỉnh tạm thời giảm chuyến/lượt tuyến VTHKLT bằng xe ô tô Hà Nội – Lào Cai.

Niêm yết đơn vị điều chỉnh tạm thời cắt, giảm chuyến/lượt tuyến VTHKLT bằng xe ô tô Hà Nội – Lào Cai

Ngày đăng 28/05/2021 | 10:28 AM
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 0105/2021/TB-MTP, ngày 03/05/2021; 0905/2021/TB-MTP, ngày 07/05/2021; 1505/2021/PA-MTP, ngày 15/05/2021của CN Công ty TNHH TM và DV Minh...

Niêm yết đơn vị điều chỉnh tạm thời cắt, giảm chuyến/lượt tuyến VTHKLT bằng xe ô tô Hà Nội – Lào Cai

Ngày đăng 24/05/2021 | 03:47 PM
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 22/2021-HSHV, ngày 07/05/2021 của CN Hà Nội Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân về việc điều chỉnh tạm thời biểu đồ chạy xe trên tuyến...

Niêm yết đơn vị điều chỉnh tạm thời cắt, giảm chuyến/lượt tuyến VTHKLT bằng xe ô tô BX Yên Nghĩa (Hà Nội) – BX Thượng Lý (Hải Phòng)

Ngày đăng 14/05/2021 | 10:03 AM
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 051/CV-AH, ngày 10/05/2021 của Công ty CP vận tải và thương mại Anh Huy về việc điều...

Niêm yết đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công tuyến BX Mỹ Đình – BX Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Ngày đăng 06/05/2021 | 04:05 PM
Ngày 06/5/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 725/TB-SGTVT về việc thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công của Công ty TNHH TM & DV VT Anh Nguyên.

Niêm yết đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công tuyến BX Mỹ Đình (Hà Nội) - BX Quỳnh Nhai (Sơn La)

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:45 PM
Ngày 29/4/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 690/TB-SGTVT thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công của Công ty TNHH vận tải CIV.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Sơn Tây – BX phía Bắc Thanh Hóa

Ngày đăng 28/04/2021 | 04:45 PM
Ngày 12/04/2021, Sở GTVT Thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 30/2021/KTĐĐ-CTY ngày 16/03/2021 của Công ty CP ô tô vận tải Hà Tây về việc ngừng hoạt động trên tuyến BX Sơn Tây (Hà Nội) – BX phía...

Niêm yết đăng ký khai thác tuyến BX Nước Ngầm - BX Cầu Gồ (Bắc Giang) thành công của Công ty TNHH TM&XNK Phong Hải

Ngày đăng 28/04/2021 | 02:53 PM
Ngày 27/4/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 677/TB-SGTVT về việc thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công gửi Công ty TNHH Thương mại và XNK Phong Hải.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của HTX Thăng Long

Ngày đăng 14/04/2021 | 11:20 AM
Ngày 09/4/2021, Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 09/2021/HTX-LT ngày 08/4/2021 của HTX vận tải Thăng Long về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Quyết định về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Ngày đăng 05/04/2021 | 01:54 PM
Ngày 5/4/2021, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1271/QĐ-SGTVT về việc đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định,

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/03/2021 | 03:49 PM
Ngày 25/3/2021, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 34/CV-AN ngày 24/3/2021 của Công ty TNHH TM và DV VT Anh Nguyên về việc ngừng hoạt động trên tuyến Hà Nội-Thanh Hóa để điều chỉnh tăng lưu lượng...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Nước Ngầm-BX Miền Đông Mới

Ngày đăng 08/03/2021 | 09:57 AM
Ngày 26/02/2021, Sở GTVT Hà Nội nhận được thông báo số 07/CV-CNHN ngày 22/02/2021 của chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Sơn Tây - BXTT TP Thái Bình và ngược lại của HTX vận tải Hải Thịnh

Ngày đăng 02/02/2021 | 02:44 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản đăng ký khai thác tuyến vận tải khách số 03+16/ĐKKT ngày 05+26/01/2021 của HTX vận tải Hải Thịnh và phương án khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến BX Sơn Tây...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mỹ Đình - BX phía Bắc Lạng Sơn của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 13/01/2021 | 03:46 PM
Ngày 13/01/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 81/TB-SGTVT v/v thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công của HTX VT Thăng Long.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa - BX huyện Sơn Dương của Công ty CP TM&VT Dũng Thủy

Ngày đăng 11/01/2021 | 03:25 PM
Ngày 11/01/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 57/TB-SGTVT về việc thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (BX Yên Nghĩa-BXK huyện Sơn Dương) của Công ty CP TM&VT Dũng Thủy.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô của HTX Dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây

Ngày đăng 30/12/2020 | 08:54 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 34/2020/HTX của HTX Dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây về việc ngừng khai thác cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Mỹ Đình - BX Kim Bôi (Hòa Bình) của Công ty TNHH VT và DL Phúc Minh

Ngày đăng 24/12/2020 | 05:44 PM
Ngày 15/12/2020, Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 73/2020/CV-PM ngày 05/12/2020 của công ty TNHH VT và DL Phúc Minh về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Giát Bát - BX phía Tây TP Thanh Hóa của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 23/12/2020 | 06:06 PM
Ngày 11/12/2020, Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản số 217 và 220/CV-AN ngày 03/12/2020 và 07/12/2020 của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa - BX phía Nam Hà Giang của HTX Dịch vụ vận tải Hưng Phát

Ngày đăng 16/12/2020 | 06:23 PM
Sở GTVT Thành phố Hà Nội nhận được văn bản đăng ký khai thác tuyến số 03/ĐKT-2020 ngày 13/11/2020 của HTX Dịch vụ vận tải Hưng Phát về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách BX Yên Nghĩa (Hà...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh