Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Bố Hạ - BX Yên Nghĩa của HTX GTVT Yên Thế

Ngày đăng 12/11/2020 | 06:35 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2119/SGTVT-QLVTPT&NL của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang v/v giảm tần suất tuyến cố định Bắc Giang - Hà Nội của HTX GTVT Yên Thế.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Minh Lộc - BX Sơn Tây của HTX ô tô VTHK Vạn Lộc

Ngày đăng 12/11/2020 | 06:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4685/SGTVT-QLVT ngày 4/11/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Chấp thuận cho HTX ô tô VTHK vạn lộc giảm số chuyến khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Sầm Sơn - BX Giát Bát của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 12/11/2020 | 06:25 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4744/SGTVT-QLVT ngày 9/11/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa v/v Chấp thuận cho HTX vận tải Thăng Long ngừng khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định của Cty TNHH vận tải và thương mại Vũ Hoàng

Ngày đăng 10/11/2020 | 05:47 PM
Ngày 6/11/2020, Sở GTVT Hà Nội nhận được thông báo số 36/CV-VH và 37/CV-VH ngày 10/10/2020 của công ty TNHH vận tải và thương mại Vũ Hoàng về việc hoạt động để chuyển đổi doanh nghiệp tuyến vận tải...

Về việc đăng ký khai thác tuyến thành công không còn hiệu lực

Ngày đăng 10/11/2020 | 10:08 AM
Ngày 27/8/2020, Sở GTVT HN có thông báo số 3467/TB-SGTVT về việc Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến thành công tuyến BX Yên Nghĩa (Hà Nội) đi BX Lạc Sơn (Hòa Bình). Tuy nhiên, đến...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa - BX Sơn La và ngược lại của Cty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân

Ngày đăng 09/11/2020 | 11:15 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản đăng ký khai thác tuyến số 131/2020/ĐK-CNLDHV ngày 22/10/2020 của Chi nhánh Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa - BX Co Luong và ngược lại của Cty TNHH dịch vụ VT&TM Hải Yến

Ngày đăng 06/11/2020 | 04:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản đăng ký khai thác tuyến số 11/CV-HY ngày 26/10/2020 của Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Hải Yến về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách BX Yên...

Điều chỉnh và bổ sung khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/10/2020 | 05:12 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 43/CV-HP ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Hiền Phước về việc ngừng hoạt động trên tuyến Hà Nội -Nam Định (để điều chỉnh tăng lưu lượng trên tuyến Hà Nội - Nam...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô của Công ty TNHH vận tải CIV

Ngày đăng 16/10/2020 | 09:58 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được thông báo số 08/2020/HTX-TBGSC và thông báo số 09/2020/HTX-TBGSC ngày 20/9/2020 của HTX vận tải Thăng Long về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố...

Thông báo điều chỉnh tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng 08/10/2020 | 02:23 PM
Ngày 08/10/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3714/TB-SGTVT v/v thông báo điều chỉnh tuyến vận tải hành khách liên tỉnh Tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Mỹ Đình - BX Chợ Đồn của Công ty TNHH vận tải và thương mại Vũ Hoàng

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:01 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 35/CV-VH ngày 18/8/2020 của Công ty TNHH vận tải và thương mại Vũ Hoàng về việc hoạt động để chuyển đổi doanh nghiệp tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mỹ Đình - BX phía Nam Hà Giang và ngược lại của Cty CP đầu tư Vương Quân

Ngày đăng 09/09/2020 | 08:32 AM
Ngày 09/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3540/TB-SGTVT v/v thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến Thái Bình - Hà Nội của Công ty TNHH vận tải bus Hải Phòng

Ngày đăng 07/09/2020 | 02:33 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 141/TB-SGTVT ngày 01/9/2020 của Sở GTVT Thái Bình về việc thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX trung tâm TP Thái Bình - BX Yên Nghĩa của Công ty TNHH vận tải du lịch Hoàng Sơn

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:00 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 160/TB-SGTVT ngày 29/9/2020 của Sở GTVT Thái Bình về việc thông báo đơn vị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo BX Yên Nghĩa - BX Lạc Sơn (Hòa Bình) và ngược lại của HTX vận tải Hải Thịnh

Ngày đăng 28/08/2020 | 03:51 PM
Ngày 28/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3467/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô BX Yên Nghĩa - BX Lạc Sơn (Hòa Bình) và ngược lại của HTX...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Chợ Đồn)

Ngày đăng 25/08/2020 | 02:20 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản ngày 18/8/2020 của Công ty TNHH VT&TM Vũ Hoàng về việc thông báo ngừng hoạt động để chuyển đổi doanh nghiệp tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến Hà Nội - Quảng Ninh của HTX dịch vụ vận tải Thanh Sơn

Ngày đăng 21/08/2020 | 09:40 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 219/TB-SGTVT ngày 10/8/2020 của HTX dịch vụ vận tải Thanh Sơn về việc thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến VTHK cố định trong đó có nội dung ngừng các giờ...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 17/08/2020 | 05:18 PM
Ngày 17/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3382/TB-SGTVT v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Minh Lộc (Thanh Hóa và ngược lại) của Cty TNHH TM&VT Hoàng Sơn

Ngày đăng 13/08/2020 | 03:35 PM
Ngày 13/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3360/TB-SGTVT về việc thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công (BX Nước Ngầm – BX Minh Lộc (Thanh Hóa và ngược lại) của Cty TNHH...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:41 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 02/TB-VTHT ngày 25/7/2020 của Công ty TNHH Hưng Thành về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến BX Mỹ Đình đi BX phía Nam Hà Giang và...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh