Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

Ngày đăng 04/04/2020 | 10:25 AM  | View count: 38
Tải về

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Ngày đăng 27/03/2020 | 04:55 PM  | View count: 89
Tải về .

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Ngày đăng 20/03/2020 | 05:11 PM  | View count: 101
Tải về.

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Ngày đăng 13/03/2020 | 05:22 PM  | View count: 124
Tải về.

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)

Ngày đăng 06/03/2020 | 05:10 PM  | View count: 144
Tải về

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

Ngày đăng 28/02/2020 | 04:30 PM  | View count: 175
Tải về

Lịch công tác tuần 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Ngày đăng 21/02/2020 | 05:23 PM  | View count: 156
Tải về

Lịch công tác tuần 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Ngày đăng 14/02/2020 | 05:00 PM  | View count: 155
Tải về. 

Lịch công tác tuần 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Ngày đăng 07/02/2020 | 05:16 PM  | View count: 177
Tải về

Lịch công tác tuần 06 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

Ngày đăng 31/01/2020 | 04:44 PM  | View count: 153
Tải về.

Lịch công tác tuần 05 (từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

Ngày đăng 22/01/2020 | 03:08 PM  | View count: 124
Tải về

Lịch công tác tuần 04 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)

Ngày đăng 17/01/2020 | 05:32 PM  | View count: 101
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (TỪ NGÀY 13/01/2020 ĐẾN NGÀY 19/01/2020)

Ngày đăng 10/01/2020 | 08:21 AM  | View count: 173
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN NGÀY 12/01/2020)

Ngày đăng 03/01/2020 | 11:20 AM  | View count: 242
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN NGÀY 05/01/2019)

Ngày đăng 27/12/2019 | 05:26 PM  | View count: 186
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (TỪ NGÀY 23/12/2019 ĐẾN NGÀY 29/12/2019)

Ngày đăng 20/12/2019 | 05:39 PM  | View count: 210
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 16/12/2019 ĐẾN NGÀY 22/12/2019)

Ngày đăng 13/12/2019 | 04:38 PM  | View count: 212
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN NGÀY 15/12/2019)

Ngày đăng 06/12/2019 | 05:17 PM  | View count: 237
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN NGÀY 08/12/2019)

Ngày đăng 29/11/2019 | 05:47 PM  | View count: 181
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ NGÀY 25/11/2019 ĐẾN NGÀY 01/12/2019)

Ngày đăng 24/11/2019 | 10:27 AM  | View count: 250
Tải về