Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN NGÀY 04/10/2020

Ngày đăng 25/09/2020 | 04:43 PM  | View count: 16
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 TỪ NGÀY 21/9 ĐẾN NGÀY 27/9/2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 05:24 PM  | View count: 96
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 TỪ NGÀY 14/9 ĐẾN NGÀY 20/9/2020

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:04 AM  | View count: 120
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 TỪ NGÀY 07/9 ĐẾN NGÀY 13/9/2020

Ngày đăng 04/09/2020 | 02:44 PM  | View count: 142
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 TỪ NGÀY 31/8 ĐẾN NGÀY 06/9/2020

Ngày đăng 28/08/2020 | 04:30 PM  | View count: 157
Tải về

LCT tuần 35 từ ngày 24.8 đến ngày 30.8.2020

Ngày đăng 21/08/2020 | 05:37 PM  | View count: 158
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 17/8 ĐẾN NGÀY 23/8/2020)

Ngày đăng 14/08/2020 | 05:50 PM  | View count: 118
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN NGÀY 16/8/2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 04:26 PM  | View count: 202
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ NGÀY 03/8 ĐẾN NGÀY 09/8/2020

Ngày đăng 01/08/2020 | 10:45 AM  | View count: 158
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ NGÀY 27/7 ĐẾN NGÀY 02/8/2020)

Ngày đăng 25/07/2020 | 08:42 AM  | View count: 205
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 26/7/2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 05:41 PM  | View count: 171
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ NGÀY 13/7 ĐẾN NGÀY 19/7/2020

Ngày đăng 10/07/2020 | 05:11 PM  | View count: 181
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (TỪ NGÀY 06/7 ĐẾN NGÀY 12/7/2020)

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:50 PM  | View count: 182
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (TỪ NGÀY 29/6 ĐẾN NGÀY 05/7/2020)

Ngày đăng 27/06/2020 | 08:56 AM  | View count: 184
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (TỪ NGÀY 22/6 ĐẾN NGÀY 28/6/2020)

Ngày đăng 19/06/2020 | 04:56 PM  | View count: 183
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ NGÀY 15/6/2020 ĐẾN NGÀY 21/6/2020)

Ngày đăng 12/06/2020 | 05:08 PM  | View count: 181
TẢI VỀ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ NGÀY 08.6 ĐẾN NGÀY 14.6.2020)

Ngày đăng 05/06/2020 | 05:09 PM  | View count: 190
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 01.6 ĐẾN NGÀY 07.6.2020)

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:05 PM  | View count: 193
Tải về

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

Ngày đăng 22/05/2020 | 05:51 PM  | View count: 198
Tải về

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

Ngày đăng 15/05/2020 | 04:56 PM  | View count: 182
Tải về