Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (TỪ NGÀY 29/6 ĐẾN NGÀY 05/7/2020)

Ngày đăng 27/06/2020 | 08:56 AM  | View count: 110
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (TỪ NGÀY 22/6 ĐẾN NGÀY 28/6/2020)

Ngày đăng 19/06/2020 | 04:56 PM  | View count: 124
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ NGÀY 15/6/2020 ĐẾN NGÀY 21/6/2020)

Ngày đăng 12/06/2020 | 05:08 PM  | View count: 152
TẢI VỀ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ NGÀY 08.6 ĐẾN NGÀY 14.6.2020)

Ngày đăng 05/06/2020 | 05:09 PM  | View count: 160
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 01.6 ĐẾN NGÀY 07.6.2020)

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:05 PM  | View count: 175
Tải về

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

Ngày đăng 22/05/2020 | 05:51 PM  | View count: 172
Tải về

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

Ngày đăng 15/05/2020 | 04:56 PM  | View count: 155
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (TỪ NGÀY 11/5/2020 ĐẾN NGÀY 17/5/2020)

Ngày đăng 08/05/2020 | 04:25 PM  | View count: 180
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (TỪ NGÀY 04/5/2020 ĐẾN NGÀY 10/5/2020)

Ngày đăng 29/04/2020 | 03:24 PM  | View count: 145
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (TỪ NGÀY 27/4/2020 ĐẾN NGÀY 03/5/2020)

Ngày đăng 24/04/2020 | 05:03 PM  | View count: 118
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (TỪ NGÀY 20/4/2020 ĐẾN NGÀY 26/4/2020)

Ngày đăng 17/04/2020 | 03:36 PM  | View count: 119
Tải về

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

Ngày đăng 11/04/2020 | 02:29 PM  | View count: 118
Tải về

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

Ngày đăng 04/04/2020 | 10:25 AM  | View count: 115
Tải về

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Ngày đăng 27/03/2020 | 04:55 PM  | View count: 128
Tải về .

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Ngày đăng 20/03/2020 | 05:11 PM  | View count: 135
Tải về.

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Ngày đăng 13/03/2020 | 05:22 PM  | View count: 158
Tải về.

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)

Ngày đăng 06/03/2020 | 05:10 PM  | View count: 169
Tải về

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

Ngày đăng 28/02/2020 | 04:30 PM  | View count: 202
Tải về

Lịch công tác tuần 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Ngày đăng 21/02/2020 | 05:23 PM  | View count: 181
Tải về

Lịch công tác tuần 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Ngày đăng 14/02/2020 | 05:00 PM  | View count: 194
Tải về.