Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hội nhập kinh tế quốc tế

Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 08/05/2020 | 03:42 PM  | View count: 735
Ngày 24/4/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 87/KH-UB về việc Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2020.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:36 PM  | View count: 1469
Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng...

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh