Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THông tin người phát ngôn

Đại diện phát ngôn của Sở: Ông Ngô Mạnh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Email: ngomanhtuan_sogtvt@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0903441423 

 

 

Quy chế phát ngôn 

Quyết định số 1374/QĐ-SGTVT ngày 22/10/2014 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ban hành

  Album Ảnh