Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THông tin người phát ngôn

Đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở: Ông Vũ Văn Viện

Chức vụ: Giám đốc Sở

Email: vuvanvien_sogtvt@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 024-33825768

(Theo thông báo số 737/TB-SGTVT ngày 20/9/2018 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội)

- Ngày 10/12/2018, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho Kênh VOV Giao thông Quốc gia về đồ án "Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết giấy ủy quyền số 2227/GUQ-SGTVT: tải về

- Ngày 13/12/2018, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân về việc "Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý giao thông thông minh".

Chi tiết giấy ủy quyền số 2336/GUQ-SGTVT: tải về

- Ngày 25/12/2018, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho Báo Giao thông về việc Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Chi tiết giấy ủy quyền số 2624/GUQ-SGTVT: tải về

- Ngày 01/01/2019, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho Kênh VOV Giao thông Quốc gia về việc liên quan đến việc ra đời những phần mềm đặt chỗ đi xe khách và việc tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong năm 2018.

Chi tiết giấy ủy quyền số 27/GUQ-SGTVT: tải về

- Ngày 10/01/2019, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về việc chặt hạ, di chuyển cây xanh của dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở quận Đống Đa, Hà Nội.

Chi tiết giấy ủy quyền số 277/GUQ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh