Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cấp bách về đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 19/03/2019 | 05:27 PM  | View count: 47
Ngày 19/03/2019,Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2626/SGTVT-QLVT về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cấp bách về đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô...

Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình - bến xe Hồng Tiên

Ngày đăng 19/03/2019 | 04:58 PM  | View count: 7
Ngày 19/03/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2628/SGTVT-QLVT về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình - bến xe Hồng Tiên gửi Sở GTVT Sơn La

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tô (BX Yên Nghĩa-BX Mộc Châu)

Ngày đăng 18/03/2019 | 07:37 PM  | View count: 0
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 428/TB-SGTVT ngày 08/03/2019 của Sở GTVT Sơn La về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty cổ phần vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát -BX Phía Nam)

Ngày đăng 18/03/2019 | 07:34 PM  | View count: 1
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 354/TB-SGTVT ngày 11/03/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần Trường Duy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 18/03/2019 | 07:30 PM  | View count: 0
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 611/SGTVT-VT ngày 13/03/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH Nam Quỳnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 13/03/2019 | 11:27 AM  | View count: 6
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 502/SGTVT-VT ngày 05/03/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Hợp tác xã vận tải Huy...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tô (BX Nước Ngầm-BX Chợ Vinh)

Ngày đăng 13/03/2019 | 11:24 AM  | View count: 4
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 503/SGTVT-VT ngày 05/03/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Hợp tác xã vận tải Huy...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 12/03/2019 | 02:05 PM  | View count: 58
Ngày 12/3/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 1601/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định ( BX Giáp Bát - BX Minh Lộc)

Ngày đăng 12/03/2019 | 01:54 PM  | View count: 28
Ngày 12/3/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 1602/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Ninh Giang)

Ngày đăng 12/03/2019 | 12:44 PM  | View count: 5
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 433/SGTVT-P5 ngày 04/03/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo chấp thuận Công ty TNHH kinh doanh DV&ĐT thương mại Sơn Hà điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Sơn La)

Ngày đăng 12/03/2019 | 12:18 PM  | View count: 0
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 386/TB-SGTVT ngày 04/03/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tô (BX Yên Nghĩa-BX Mộc Châu)

Ngày đăng 07/03/2019 | 02:31 PM  | View count: 6
Ngày 05/03/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 251/TB-SGTVT ngày 31/01/2019 của Sở GTVT Sơn La về việc Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Triều Dương)

Ngày đăng 07/03/2019 | 02:27 PM  | View count: 7
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 16/TB-HV ngày 27/02/2019 của Công ty TNHH vận tải – thực phẩm Hoàng Vinh đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 05/03/2019 | 02:24 PM  | View count: 5
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 664/TB-SGTVT ngày 22/02/2019 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo về việc Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía Bắc Lạng Sơn)

Ngày đăng 05/03/2019 | 02:20 PM  | View count: 5
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 01/2019/HTX ngày 01/03/2019 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long về việc giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm -BX Sông Lô)

Ngày đăng 05/03/2019 | 02:16 PM  | View count: 6
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 256/TB-SGTVT ngày 27/02/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo về việc Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Khánh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía Bắc Lạng Sơn)

Ngày đăng 04/03/2019 | 07:17 PM  | View count: 8
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 01/TB-HTX ngày 01/02/2019 của Hợp tác xã Công nghiệp 20/10 về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô (bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hưng Hà)

Ngày đăng 01/03/2019 | 07:42 PM  | View count: 6
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 42/TB-SGTVT ngày 19/02/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Bắc Sơn)

Ngày đăng 01/03/2019 | 07:38 PM  | View count: 5
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 335/TB-SGTVT ngày 15/02/2019 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc Công ty cổ phần Thuận An Hòa Phát thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Minh Lộc)

Ngày đăng 01/03/2019 | 07:28 PM  | View count: 7
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 25/TB-HTX ngày 25/02/2019 của Hợp tác xã vận tải Hoàng Sơn thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh