Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2020

Ngày đăng 19/06/2020 | 01:54 PM  | View count: 776
Tải về

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH 7/2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:03 AM  | View count: 344
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2020.

Ngày đăng 11/06/2020 | 09:34 AM  | View count: 718
TẢI VỀ

TB: Lịch sát hạch từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2020.

Ngày đăng 02/06/2020 | 04:10 PM  | View count: 1135
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 1/6 đến ngày 08/6/2020

Ngày đăng 29/05/2020 | 05:24 PM  | View count: 869
TẢI VỀ

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Ngày đăng 20/05/2020 | 08:37 AM  | View count: 820
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020

Ngày đăng 12/05/2020 | 01:42 PM  | View count: 407
Tải về

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 10:49 AM  | View count: 1077
Tải về.

Tạo môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Ngày đăng 13/03/2020 | 01:36 PM  | View count: 489
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm với Covid-19, vì vậy Sở...

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 03/2020

Ngày đăng 24/02/2020 | 10:08 AM  | View count: 1645
Ngày 24/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1319/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 03/2020.

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 02/2020

Ngày đăng 22/01/2020 | 09:12 AM  | View count: 993
Ngày 22/01/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 687/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 02/2020.

Thông báo: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày đăng 25/12/2019 | 11:31 AM  | View count: 154
Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, sau đây gọi tắt là Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 kính mời các cơ quan...

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 01/2020

Ngày đăng 27/12/2019 | 11:26 AM  | View count: 1145
Ngày 26/12/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 12538/TB-SGTVT thông báo về lịch sát hạch tháng 01/2019.

Thông báo lịch sát hạch tháng 12/2019

Ngày đăng 22/11/2019 | 05:39 PM  | View count: 1060
Tải về

Thông báo Lịch sát hạch tháng 11/2019

Ngày đăng 25/10/2019 | 06:12 PM  | View count: 1130
Ngày 25/10/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 10204/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 10/2019

Ngày đăng 26/09/2019 | 09:19 AM  | View count: 1178
Ngày 26/9/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 8843/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 09/2019

Ngày đăng 23/08/2019 | 04:10 PM  | View count: 1370
Ngày 23/08/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 7602/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 08/2019

Ngày đăng 25/07/2019 | 02:31 PM  | View count: 1223
Ngày 25/07/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 6344/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 07/2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 07:00 PM  | View count: 1319
Ngày 25/06/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 5222/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 06/2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 05:53 PM  | View count: 1123
Ngày 23/05/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 4048/TB-SGTVT

  Album Ảnh