Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là XE ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát 29A-061.02

Ngày đăng 29/04/2022 | 03:08 PM  | View count: 322
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 737/TB-TTS Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là XE ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát 29A-061.02.

Thông báo về việc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 33A-1296

Ngày đăng 29/04/2022 | 02:57 PM  | View count: 168
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 736/TB-TTS Thông báo về việc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 33A-1296.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Zace, biển kiểm soát 31A-6779

Ngày đăng 29/04/2022 | 11:00 AM  | View count: 190
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT đã ban hành văn bản số 733/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Zace, biển kiểm soát 31A-6779.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mitsubishi Jolie, biển kiểm soát 33A-2728

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:37 AM  | View count: 148
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 732/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mitsubishi Jolie, biển kiểm soát...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát 31A-6191

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:30 AM  | View count: 106
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 735/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 31A-6996

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:30 AM  | View count: 139
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 734/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Ford Ranger XLT, biển kiểm soát 31A-8299

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:00 AM  | View count: 82
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 731/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Ford Ranger XLT, biển kiểm soát...

Thuyết minh phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định

Ngày đăng 21/03/2022 | 08:27 AM  | View count: 270
Ngày 18/3/2022, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1101/SGTVT-KHTC về việc thuyết minh phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định gửi Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Hà Sơn - Hải...

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2022

Ngày đăng 07/03/2022 | 10:35 AM  | View count: 361
Ngày 07/3/2022, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 873/SGTVT-KHTC về việc bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2022.

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá

Ngày đăng 22/02/2022 | 02:14 PM  | View count: 446
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:  - Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ      : Số 75B ...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 29/11/2021 | 09:21 AM  | View count: 256
Chi tiết như sau: Sở GTVT Hà Nội

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá xe ô tô BKS 31A-6127

Ngày đăng 01/11/2021 | 08:00 AM  | View count: 503
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định: - Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ      :...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 20/09/2021 | 02:41 PM  | View count: 709
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của ...

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá

Ngày đăng 17/09/2021 | 09:36 AM  | View count: 376
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:  - Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ      :...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 04/06/2021 | 09:23 AM  | View count: 648
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1.Tên, địa chỉ của đơn vị...

V/v bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2021

Ngày đăng 04/03/2021 | 04:28 PM  | View count: 681
Ngày 02/3/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 746/SGTVT-KHTC về việc bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2021 gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Thanh tra Sở GTVT và các doanh nghiệp...

Thông báo bán thanh lý tài sản đã hết khấu hao, không sử dụng được

Ngày đăng 13/05/2020 | 04:04 PM  | View count: 351
Sở GTVT Hà Nội

Về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm của công ty cổ phần cơ khí Đức Thành

Ngày đăng 25/02/2020 | 03:21 PM  | View count: 309
Ngày 25/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1225/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm gửi công ty cổ phần cơ khí Đức Thành.

Về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm của công ty TNHH Ngọc Quân và công ty CP cứu hộ giao thông Khang Minh

Ngày đăng 20/02/2020 | 01:51 PM  | View count: 309
Ngày 20/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1071/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm. Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu...

Kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Ngày đăng 20/01/2020 | 03:26 PM  | View count: 872
Ngày 20/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 561/SGTVT-KHTC về việc kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh