Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 20/09/2021 | 02:41 PM  | View count: 210
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của ...

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá

Ngày đăng 17/09/2021 | 09:36 AM  | View count: 134
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:  - Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ      :...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 04/06/2021 | 09:23 AM  | View count: 460
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1.Tên, địa chỉ của đơn vị...

V/v bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2021

Ngày đăng 04/03/2021 | 04:28 PM  | View count: 448
Ngày 02/3/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 746/SGTVT-KHTC về việc bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2021 gửi UBND các quận, huyện, thị xã; Thanh tra Sở GTVT và các doanh nghiệp...

Thông báo bán thanh lý tài sản đã hết khấu hao, không sử dụng được

Ngày đăng 13/05/2020 | 04:04 PM  | View count: 263
Sở GTVT Hà Nội

Về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm của công ty cổ phần cơ khí Đức Thành

Ngày đăng 25/02/2020 | 03:21 PM  | View count: 237
Ngày 25/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1225/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm gửi công ty cổ phần cơ khí Đức Thành.

Về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm của công ty TNHH Ngọc Quân và công ty CP cứu hộ giao thông Khang Minh

Ngày đăng 20/02/2020 | 01:51 PM  | View count: 225
Ngày 20/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1071/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án tính giá cước xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm. Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu...

Kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Ngày đăng 20/01/2020 | 03:26 PM  | View count: 697
Ngày 20/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 561/SGTVT-KHTC về việc kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Công khai dự toán chi ngân sách thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tư an toàn từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu năm 2019 cho Ban An toàn giao thông Thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

Ngày đăng 12/04/2019 | 08:40 AM  | View count: 297
Ngày 12/4/2019,Sở GTVT Hà Nội đã ban hành quyết định số 582/QĐ-SGTVT về việc công khai dự toán chi ngân sách thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu năm 2019...

Kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ

Ngày đăng 14/03/2019 | 12:27 PM  | View count: 399
Ngày 14/03/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2493/SGTVT-KHTC về việc kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ (lần 2)

THÔNG BÁO: Thực hiện kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, xe cứu nạn, kéo xe vi phạm trật tự sn toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/01/2019 | 12:19 PM  | View count: 369
Ngày 28/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 750/TB-SGTVT về việc thực hiện kế khai giá cước vận tải xe cứu hộ, xe cứu nạn, kéo xe vi phạm trật tự án toàn giao thông đường bộ trên địa bàn...

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp trước cà sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 10:34 AM  | View count: 545
Ngày 11/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 391/SGTVT-KHTC về việc Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp trước cà sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 21/11/2018 | 01:30 PM  | View count: 1217
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành...

Bổ sung phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định của Trung tâm Tân Đạt

Ngày đăng 29/05/2018 | 11:36 AM  | View count: 476
Ngày 29/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 2997/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định của Trung tâm Tân Đạt.

Giải trình phương án tính giá cước vận tải 10 tuyến cố định của công ty CTPM&VT Dũng Thúy

Ngày đăng 24/04/2018 | 06:09 PM  | View count: 522
Ngày 24/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2267/SGTVT-KHTC về việc giải trình phương án tính giá cước vận tải 10 tuyến cố định của công ty CTPM&VT Dũng Thúy.

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô tuyến cố định bằng đường bộ và taxi trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2018

Ngày đăng 20/04/2018 | 04:36 PM  | View count: 464
Ngày 20/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2171/SGTVT-KHTC về việc Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô tuyến cố định bằng đường bộ và taxi trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2018.

Thực hiện đúng giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi đã kê khai giá tại Sở GTVT theo thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Ngày đăng 08/01/2018 | 06:19 PM  | View count: 838
Ngày 08/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 115/SGTVT-KHTC về việc thực hiện đúng giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi đã kê khai giá tại Sở GTVT theo...

Giữ nguyên mức giá cước vận tải tuyến cố định của Chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long

Ngày đăng 29/12/2017 | 02:08 PM  | View count: 479
Ngày 29/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 6408/SGTVT-KHTC về việc giữ nguyên mức giá cước vận tải tuyến cố định của Chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long.

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi.

Ngày đăng 29/11/2017 | 03:14 AM  | View count: 3796
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành...

Các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Taxi) đến ngày 06/10/2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:16 AM  | View count: 675
Xem thông tin chi tiết các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Taxi) đến ngày 06/10/2017 tại đây:

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh