Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 25/09/2023 | 04:31 AM  | View count: 373
Tải về

V/v: Kê khai giá cước ô tô vận tải hành khách bằng taxi

Ngày đăng 11/04/2023 | 12:14 AM  | View count: 192
Tải về

Thanh tra Sở GTVT thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 04/04/2023 | 07:55 AM  | View count: 490
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017 ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản...

Thanh tra Sở GTVT thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 28/03/2023 | 09:02 AM  | View count: 373
Thanh ta Sở GTVT Hà Nội thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau: 1. Tên, địa chỉ của đơn vị...

V/v: Thuyết minh phương án tỉnh giá cước xe vận tải tuyến cố định Hà Nội

Ngày đăng 07/03/2023 | 07:07 AM  | View count: 218
Ngày 06/3/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 956/SGTVT-KHTC V/v: Thuyết minh phương án tỉnh giá cước xe vận tải tuyến cố định Hà Nội gửi Công ty TNHH Hưng Thành.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành về kê khai giá, niêm yết giá đối với giá cước vận tải đường bộ

Ngày đăng 16/01/2023 | 01:27 AM  | View count: 498
Xem chi tiết tại đây: Sở GTVT Hà Nội

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là XE ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát 29A-061.02

Ngày đăng 29/04/2022 | 03:08 PM  | View count: 653
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 737/TB-TTS Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là XE ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát 29A-061.02.

Thông báo về việc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 33A-1296

Ngày đăng 29/04/2022 | 02:57 PM  | View count: 491
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 736/TB-TTS Thông báo về việc đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 33A-1296.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Zace, biển kiểm soát 31A-6779

Ngày đăng 29/04/2022 | 11:00 AM  | View count: 478
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT đã ban hành văn bản số 733/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Zace, biển kiểm soát 31A-6779.

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mitsubishi Jolie, biển kiểm soát 33A-2728

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:37 AM  | View count: 440
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 732/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe oto 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mitsubishi Jolie, biển kiểm soát...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát 31A-6191

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:30 AM  | View count: 366
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 735/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi Canter, biển kiểm soát...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Ford Ranger XLT, biển kiểm soát 31A-8299

Ngày đăng 29/04/2022 | 10:00 AM  | View count: 349
Ngày 29/4/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 731/TB-TTS Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Ford Ranger XLT, biển kiểm soát...

Thuyết minh phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định

Ngày đăng 21/03/2022 | 08:27 AM  | View count: 585
Ngày 18/3/2022, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1101/SGTVT-KHTC về việc thuyết minh phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định gửi Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Hà Sơn - Hải...

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2022

Ngày đăng 07/03/2022 | 10:35 AM  | View count: 773
Ngày 07/3/2022, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 873/SGTVT-KHTC về việc bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2022.

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá

Ngày đăng 22/02/2022 | 02:14 PM  | View count: 833
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:  - Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ      : Số 75B ...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 29/11/2021 | 09:21 AM  | View count: 512
Chi tiết như sau: Sở GTVT Hà Nội

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá xe ô tô BKS 31A-6127

Ngày đăng 01/11/2021 | 08:00 AM  | View count: 814
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định: - Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ      :...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 20/09/2021 | 02:41 PM  | View count: 1155
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của ...

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá

Ngày đăng 17/09/2021 | 09:36 AM  | View count: 1014
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:  - Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ      :...

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh