Truy cập nội dung luôn

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Đ/c Nguyễn Phi Thường

Giám đốc

024-33820550

nguyenphithuong_sogtvt@hanoi.gov.vn

2

Đ/c Đào Việt Long

Phó Giám đốc

 

daovietlong_sogtvt@hanoi.gov.vn

3

Đ/cTrần Hữu Bảo Phó Giám đốc   tranhuubao_sogtvt@hanoi.gov.vn

4

Đ/c Đỗ Việt Hải

Phó Giám đốc

 

doviethai_sogtvt@hanoi.gov.vn

5 Đ/c Đào Duy Phong Phó Giám đốc   daoduyphong_sogtvt@hanoi.gov.vn
  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy Chánh Văn phòng 024- 33546291  Nguyenthithanhthuy_sogtvt@hanoi.gov.vn

5

Đ/c Lê Hồng Quân

Trưởng Bộ phận Một cửa

024-33822538

truongkieuanh_sogtvt@hanoi.gov.vn

6

Đường dây nóng

 

 024- 85893082

sogtvt@hanoi.gov.vn

7

Văn thư

 

024-33824404

vanthu_sogtvt@hanoi.gov.vn

8

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

 

024-33824398

 

9

Phòng Quản lý vận tải

 

024-33824362

 

10

Phòng Quản lý chất lượng

 

024-33824865

 

11

Phòng Kế hoạch tài chính

 

024-33829345

 

12

Phòng Quản lý phương tiện & người lái

 

024-33824350

 

13

 

Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội

 

 

024-33547303

 

14

Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông đô thị

 

02437470029

 

15

 

Đường dây nóng Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông đô thị

 

 

19006836

 

16

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội

 

024-38217922

 

17

 

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông

 

 

024-33547166

 

18

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

 

024-33534514

 

 

 

  Video

Không tìm thấy video nào