Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  DANH BẠ ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

1

Đ/c Vũ Văn Viện

Giám đốc

024-33820550

vuvanvien_sogtvt@hanoi.gov.vn

2

Đ/c Đào Việt Long

Phó Giám đốc

 

daovietlong_sogtvt@hanoi.gov.vn

3

Đ/cTrần Hữu BảoPhó Giám đốc tranhuubao_sogtvt@hanoi.gov.vn

4

Đ/c Đỗ Việt Hải

Phó Giám đốc

 

doviethai_sogtvt@hanoi.gov.vn

5Đ/c Đào Duy PhongPhó Giám đốc daoduyphong_sogtvt@hanoi.gov.vn
 Đ/c Nguyễn Thị Thanh ThủyChánh Văn phòng024- 33546291 Nguyenthithanhthuy_sogtvt@hanoi.gov.vn

5

Đ/c Trương Kiều Anh

Trưởng Bộ phận Một cửa

024-33822538

truongkieuanh_sogtvt@hanoi.gov.vn

6

Đường dây nóng

 

 024- 85893082

sogtvt@hanoi.gov.vn

7

Văn thư

 

024-33824404

vanthu_sogtvt@hanoi.gov.vn

8

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

 

024-33824398

 

9

Phòng Quản lý vận tải

 

024-33824362

 

10

Phòng Quản lý chất lượng

 

024-33824865

 

11

Phòng Kế hoạch tài chính

 

024-33829345

 

12

Phòng Quản lý phương tiện & người lái

 

024-33824350

 

13

 

Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội

 

 

024 33547303

 

14

Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông đô thị

 

02437470029

 

15

 

Đường dây nóng Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông đô thị

 

 

19006836

 

16

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội

 

02438217922

 

17

 

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông

 

 

024.33547166

 

18

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

 

02433534514

 

 

 

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh