Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  DANH BẠ ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số ĐT cơ quan

Email

1

Vũ Văn Viện

Giám đốc

33825768

vuvanvien_sogtvt@hanoi.gov.vn

2

Ngô Mạnh Tuấn

Phó Giám đốc

33825768

ngomanhtuan_sogtvt@hanoi.gov.vn

3

Vũ Hà

Phó Giám đốc

33546295

vuha _sogtvt@hanoi.gov.vn

     

5

Trần Hữu Bảo

Chánh Văn phòng

33546291

tranhuubao_sogtvt@hanoi.gov.vn

6

Trương Kiều Anh

Trưởng Bộ phận Một cửa
  024-33820550

truongkieuanh_sogtvt@hanoi.gov.vn

7

Đường dây nóng  85893082 sogtvt@hanoi.gov.vn
8

 

Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội

 

 024 33547303 
9

Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông đô thị

 02437470029 
10

 

Đường dây nóng Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông đô thị

 

 19006836 

11

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội

 

02438217922

 

12

 

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông

 

 

024.33547166

 
13

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

 02433534514 

 

 

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh