TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Mức độ 4 Phòng Quản lý vận tải
2 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Mức độ 3 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
3 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
5 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
6 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Mức độ 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
7 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức độ 4 Phòng Quản lý vận tải
8 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
12 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
13 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
14 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
15 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 3 Phòng Quản lý vận tải
16 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
17 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 3 Phòng Quản lý vận tải
18 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
19 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Mức độ 4 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
20 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải