TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 4
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

-  Sử dụng dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3.
b) Giải quyết TTHC:
- Cán bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp Giấy phép lưu hành xe. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trường hợp phải khảo sát đường bộ để quy định điều kiện tham gia giao thông hoặc gia cường đường bộ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Sở Giao thông vận tải Hà Nội phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe trên đường bộ tiến hành khảo sát hoặc gia cường đường bộ. Thời hạn xem xét cấp giấy phép lưu hành xe không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo sát hoặc báo cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn

Link trực tiếp:

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng hóa siêu trường

Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ Hà Nội.

- Thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần Hồ Sơ
- Đơn đề nghị theo mẫu;
- Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;
- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);
- Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Trong 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu mau 1.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn phương án vận chuyển nào khác hoặc không thể sử dụng chủng loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác phù hợp để vận chuyển trên đường bộ.
Cơ sở pháp lý