Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Ngày đăng 06/12/2023 | 07:55 AM
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng Họ và tên chủ sở hữu:  Công ty CP đầu tư ...

Rà soát, kiểm tra dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ

Ngày đăng 05/12/2023 | 02:55 AM
Căn cứ Văn bản số 1367/TCĐBVN-VT ngày 11/03/2021 của Tổng cục ĐBVN (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) về việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám...

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:20 AM
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng Họ và tên chủ sở hữu:  Công ty CP đầu tư ...

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Ngày đăng 27/11/2023 | 11:11 AM
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng Họ và tên chủ sở hữu: Công ty CP đầu tư và ...

Triển khai văn bản số 4437/BGTVT-VT ngày 28/4/2023 của Bộ GTVT về việc cập nhật, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

Ngày đăng 27/11/2023 | 09:58 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4437/BGTVT-VT ngày 28/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc cập nhật, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận...

Chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị có phương tiện vi phạm tốc độ từ ngày 13-22/11/2023

Ngày đăng 25/11/2023 | 10:59 AM
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP...

V/v chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch

Ngày đăng 22/11/2023 | 10:52 AM
Ngày 22/11/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 6570/SGTVT-QLVT v/v chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch, gửi Các đơn vị kinh doanh vận...

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Ngày đăng 21/11/2023 | 08:13 AM
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng Họ và tên chủ sở hữu: Công ty TNHH vận tải thương ...

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam

Ngày đăng 14/11/2023 | 11:15 AM
Ngày 14/11/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5629/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai...

Chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị có phương tiện vi phạm tốc độ từ ngày 06-12/11/2023

Ngày đăng 14/11/2023 | 11:07 AM
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi,...

Chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị có phương tiện vi phạm tốc độ

Ngày đăng 09/11/2023 | 09:08 AM
Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện trích xuất dữ liệu từ ngày 01-05/11/2023 của các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch có phương tiện vi phạm tốc độ 5 lần/1000km trên Hệ thống xử...

Phối hợp, thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình

Ngày đăng 07/11/2023 | 09:11 AM
Ngày 06/11/2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 6167/SGTVT-QLVT về việc phối hợp, thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình...

Rà soát, kiểm tra dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ do Sở Giao thông vận tải Hà Nội khai thác từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình

Ngày đăng 07/11/2023 | 09:01 AM
Căn cứ Văn bản số 1367/TCĐBVN-VT ngày 11/03/2021 của Tổng cục ĐBVN (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) về việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trong thời gian cập nhật biển...

V/v đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/11/2023 | 08:49 AM
Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đảm bảo trật tự an toàn giao...

Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam

Ngày đăng 31/10/2023 | 11:12 AM
Ngày 30/10/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5307/QĐ-SGTVT về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai...

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào