Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ kiểm định ATKT&BVMT xe cơ giới đang lưu hành

Ngày đăng 30/05/2024 | 09:25 AM
Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 5539/BGTVT-KHCN&MT ngày 24/5/2025 của Bộ Giao thông vận tải về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch...

V/v triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Ngày đăng 30/05/2024 | 09:20 AM
Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 1426/UBND-KSTTHC ngày 10/5/2024 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt...

V/v chủ động phối hợp rà soát thời hạn kiểm định và thực hiện sớm việc đăng kiểm xe cơ giới

Ngày đăng 30/05/2024 | 09:12 AM
Trong thời gian quan, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan...

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp góp phần giảm ùn ứ phương tiện trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Ngày đăng 24/04/2024 | 09:09 AM
Ngày 22/4/2024, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2245/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp góp phần giảm ùn ứ phương tiện trong hoạt động đăng kiểm xe...

Thực hiện các Thông tư và quy định của Bộ Giao thông vận tải trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Ngày đăng 24/01/2024 | 09:39 AM
Ngày 23/1/2024, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 522/SGTVT-QLVT về việc thực hiện các Thông tư và quy định của Bộ Giao thông vận tải trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định trong năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ và Thông tư số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ GTVT

Ngày đăng 05/01/2024 | 08:00 PM
Ngày 05/1/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 93/SGTVT-QLVT V/v tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định trong năm 2024, tiếp tục triển khai thực...

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Ngày đăng 21/12/2023 | 05:30 PM
Theo như đã dự báo, qua nắm bắt tình hình thực tế hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố, hiện nay, người dân và...

Đôn đốc việc thực hiện kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường

Ngày đăng 15/12/2023 | 05:00 PM
Ngày 15/12/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 7172/SGTVT-QLVT về việc đôn đốc việc thực hiện kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường, văn bản...

Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp góp phần đảm bảo hoạt động ổn định tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 11/10/2023 | 05:00 PM
Dự báo nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp tăng cao trong thời gian sắp tới khi các phương tiện thuộc nhóm đối tượng được tự động được áp dụng chu kỳ theo Thông tư số...

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 21/09/2023 | 03:41 AM
Ngày 21/9/2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 5106/SGTVT-QLVT về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ...

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 26/06/2023 | 02:00 PM
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 6678/VP-KSTTHC ngày 19/6/2023 về việc thực hiện Quyết định số 701/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải báo...

V/v thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng 16/06/2023 | 10:00 AM
Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08...

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào