Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 19/03/2024 | 11:35 AM

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá
- Tên đơn vị: Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội 
- Địa chỉ: 75B phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội.
2. Thông tin Tài sản đấu giá 
2.1. Tài sản đấu giá là 03 xe ô tô thanh lý do Thanh tra Sở GTVT Hà Nội quản lý và sử dụng (Phụ lục 01 đính kèm).

2.2. Giá khởi điểm, số tiền là: 200.532.000 đồng
    (Bằng chữ: Hai trăm triệu, năm trăm ba hai nghìn đồng./.)
(Phụ lục 02 đính kèm)
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Các tổ chức tham gia đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác quy định cụ thể gồm 2 tiêu chí bắt buộc và chấm điểm như sau:
3.1. Tiêu chí bắt buộc
- Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản trực tuyến do Bộ Tư pháp công bố.
- Có phương án đấu giá theo quy định
3.2. Tiêu chí chấm điểm
Thực hiện theo tiêu chí chấm điểm tại Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Phụ lục 03 đính kèm).
3.3. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá trở lên có số điểm bằng nhau thì việc lựa chọn tổ chức đấu giá sẽ ưu tiên tổ chức đấu giá có số điểm tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Số điểm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín cao hơn.
- Số điểm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả cao hơn.
- Số điểm tiêu chí về chi phí thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cao hơn.
- Có địa chỉ làm việc và tổ chức đấu giá trực tuyến tại khu vực Hà Nội.
4. Hồ sơ năng lực bao gồm:
- Văn bản đăng ký thực hiện cuộc đấu giá tài sản;
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp (bao gồm văn bản chứng minh các tiêu chí lựa chọn)
- Phương án tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.
- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)
* Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản lập và đứng tên, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với các giấy tờ, tài liệu chứng minh các tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kế từ ngày thông báo (trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện là 07 ngày kể từ ngày thông báo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Địa chỉ: 75B phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội.
- Thanh tra Sở GTVT Hà Nội không nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đứng tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức đấu giá tài sản.
Lưu ý: Người nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Những tổ chức không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại các hồ sơ không được lựa chọn.
Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia.

498/TB-TTS

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào