Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nhiệm kỳ lần thứ XI, 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 16/09/2022 | 2:09 PM

Ngày 15/9/2022, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Nhật Quang – Chánh Thanh tra Sở tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Cao Văn Hiệp – Phó Chánh Thanh tra Sở được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm của Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội, Chi bộ Thanh tra Sở đã đạt được nhiều thành tích trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được dấu ấn, vị thế, niềm tin đối với lãnh đạo Đảng bộ.
Chi bộ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thuộc Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội, với nhiệm vụ được giao thực hiện các Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng uỷ cơ quan Sở GTVT Hà Nội các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.  
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công tác xây dựng Đảng được đảm bảo thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng. Giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của Chi bộ để chỉ đạo hoạt động của Chi bộ Thanh tra Sở GTVT. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuyên môn hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cấp trên giao.
Duy trì tốt đoàn kết nội bộ,Đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, giữ vững lập trường tư tưởng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên. Cấp ủy Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Chi bộ.
Chi bộ luôn quan tâm công tác phát triển Đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận, đội ngũ quần chúng ưu tú để bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ trình độ, năng lực, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Phát huy thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 15/9/2022, Chi bộ Thanh tra Sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 thành công.

Tại Đại hội, các đảng viên tham gia đều nhất trí với nội dung báo cáo chính trị và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Nghị quyết và đi đến quyết định thống nhất

Đồng chí Đào Duy Phong – Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị và đề nghị Chi bộ Thanh tra Sở tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước; giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ; duy trì sinh hoạt Đảng đúng theo quy định; tuân thủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Chi bộ

Với tinh thần công khai, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Trần Nhật Quang – Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh: Trong nhiệm kì mới, nắm bắt nhanh chóng, kịp thời tâm tư, tình cảm, tư tưởng của các đảng viên, quần chúng trong đơn vị để phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Chi bộ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kỳ 2022 – 2025

Trong nhiệm kỳ mới 2022-2025, Chi bộ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, đoàn kết nội bộ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Tăng cường công tác quản trật tự đô thị, bảo vệ các công trình của Ngành GTVT quản lý. Tập trung vào công tác thanh tra theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT.
Cùng đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy lãnh đạo. Thường xuyên quán triệt tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến các đảng viên trong toàn Chi bộ. Quyết tâm xây dựng Chi bộ Thanh tra Sở GTVT phát triển toàn diện, bền vững để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các năm của nhiệm kỳ 2022-2025. 


TTGT Hà Nội

 

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào