Skip to Content

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức - hoạt động

Đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo... (25/04/2017)

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 3 tháng đầu năm 2017, Ban An toàn giao thông Thành phố đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an...
View all

  TÌnh hình tai nạn giao thông trên địa bàn

Tình hình tai nạn giao thông quý I năm 2017 (29/03/2017)

Trong quý I năm 2017 (từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/3/2017), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 338 vụ tai nạn giao thông, làm chết 129 người, bị thương 274 người; (So với cùng kỳ: giảm 6 vụ = 1,7%,...
View all

  Văn hóa giao thông

Xây dựng văn hóa giao thông: hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất (06/03/2017)

Theo các nhà nghiên cứu, trong ý nghĩa chung nhất, văn hóa giao thông cần được coi là một tập hợp những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra theo lý tưởng chân – thiện – mỹ trên...
View all

  Ý kiến phản ánh của người dân về TTATGT

Ý kiến phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông (01/01/2017)

Ý kiến phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông đề nghị gửi về hòm thư: homthu.atgthanoi@gmail.com
View all

  Album Ảnh