Skip to Content

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

TB: Lịch sát hạch từ ngày 1/8 đến ngày 16/8/2020

Publish date 27/07/2020 | 03:04 PM  | View count: 672
Tải về.

TB: Lịch sát hạch từ ngày 20/7 đến ngày 31/7/2020

Publish date 13/07/2020 | 09:52 AM  | View count: 550
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020

Publish date 09/07/2020 | 11:22 AM  | View count: 1143
TẢI VỀ

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH TỪ 1/7 ĐẾN 12/7/2020

Publish date 30/06/2020 | 09:03 AM  | View count: 1285
Tải về

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2020

Publish date 19/06/2020 | 01:54 PM  | View count: 978
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2020.

Publish date 11/06/2020 | 09:34 AM  | View count: 831
TẢI VỀ

TB: Lịch sát hạch từ ngày 9/6 đến ngày 15/6/2020.

Publish date 02/06/2020 | 04:10 PM  | View count: 1223
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 1/6 đến ngày 08/6/2020

Publish date 29/05/2020 | 05:24 PM  | View count: 942
TẢI VỀ

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Publish date 20/05/2020 | 08:37 AM  | View count: 867
Tải về

TB: Lịch sát hạch từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020

Publish date 12/05/2020 | 01:42 PM  | View count: 433
Tải về

Thông báo: Lịch sát hạch từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2020

Publish date 28/04/2020 | 10:49 AM  | View count: 1165
Tải về.

Tạo môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Publish date 13/03/2020 | 01:36 PM  | View count: 515
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm với Covid-19, vì vậy Sở...

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 03/2020

Publish date 24/02/2020 | 10:08 AM  | View count: 1819
Ngày 24/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1319/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 03/2020.

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 02/2020

Publish date 22/01/2020 | 09:12 AM  | View count: 1024
Ngày 22/01/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 687/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 02/2020.

Thông báo: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Publish date 25/12/2019 | 11:31 AM  | View count: 162
Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, sau đây gọi tắt là Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 kính mời các cơ quan...

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 01/2020

Publish date 27/12/2019 | 11:26 AM  | View count: 1215
Ngày 26/12/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 12538/TB-SGTVT thông báo về lịch sát hạch tháng 01/2019.

Thông báo lịch sát hạch tháng 12/2019

Publish date 22/11/2019 | 05:39 PM  | View count: 1100
Tải về

Thông báo Lịch sát hạch tháng 11/2019

Publish date 25/10/2019 | 06:12 PM  | View count: 1152
Ngày 25/10/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 10204/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 10/2019

Publish date 26/09/2019 | 09:19 AM  | View count: 1216
Ngày 26/9/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 8843/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 09/2019

Publish date 23/08/2019 | 04:10 PM  | View count: 1387
Ngày 23/08/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 7602/TB-SGTVT

  Album Ảnh