Skip to Content

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Tạo môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Publish date 13/03/2020 | 01:36 PM  | View count: 255
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy môi trường thông thoáng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm với Covid-19, vì vậy Sở...

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 03/2020

Publish date 24/02/2020 | 10:08 AM  | View count: 1034
Ngày 24/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1319/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 03/2020.

Thông báo: Lịch sát hạch tháng 02/2020

Publish date 22/01/2020 | 09:12 AM  | View count: 826
Ngày 22/01/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 687/TB-SGTVT về việc thông báo lịch sát hạch tháng 02/2020.

Thông báo: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Publish date 25/12/2019 | 11:31 AM  | View count: 103
Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, sau đây gọi tắt là Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 kính mời các cơ quan...

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 01/2020

Publish date 27/12/2019 | 11:26 AM  | View count: 960
Ngày 26/12/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 12538/TB-SGTVT thông báo về lịch sát hạch tháng 01/2019.

Thông báo lịch sát hạch tháng 12/2019

Publish date 22/11/2019 | 05:39 PM  | View count: 931
Tải về

Thông báo Lịch sát hạch tháng 11/2019

Publish date 25/10/2019 | 06:12 PM  | View count: 1002
Ngày 25/10/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 10204/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 10/2019

Publish date 26/09/2019 | 09:19 AM  | View count: 1075
Ngày 26/9/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 8843/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 09/2019

Publish date 23/08/2019 | 04:10 PM  | View count: 1285
Ngày 23/08/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 7602/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 08/2019

Publish date 25/07/2019 | 02:31 PM  | View count: 1152
Ngày 25/07/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 6344/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 07/2019

Publish date 25/06/2019 | 07:00 PM  | View count: 1262
Ngày 25/06/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 5222/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 06/2019

Publish date 23/05/2019 | 05:53 PM  | View count: 1015
Ngày 23/05/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 4048/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 05/2019

Publish date 24/04/2019 | 09:24 AM  | View count: 892
Ngày 24/04/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 3035/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 04/2019

Publish date 25/03/2019 | 02:07 PM  | View count: 1164
Ngày 25/03/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 2018/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 03/2019

Publish date 26/02/2019 | 04:46 PM  | View count: 1124
Ngày 26/02/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 1296/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 02/2019

Publish date 25/01/2019 | 05:00 PM  | View count: 500
Ngày 25/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 745/TB-SGTVT

Kế hoạch sát hạch tháng 11/2018

Publish date 30/10/2018 | 02:00 PM  | View count: 1017
Ngày 30/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 1136/KH-SGTVT

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 09/07/2018 | 08:47 AM  | View count: 562
Sở GTVT Hà Nội nhận được Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố...

TỔNG HỢP ĐƯỜNG (PHỐ) HẠN CHẾ XE TAXI, DƯỚI 09 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 06/03/2018 | 11:18 AM  | View count: 472
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp đường (phố) hạn chế xe taxi, xe dưới 09 chỗ ngồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Danh mục các điểm trông giữ phương tiện do Sở GTVT Hà Nội cấp phép

Publish date 08/06/2018 | 04:27 PM  | View count: 729
Căn cứ Quyết định số 41/2016QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà...

  Album Ảnh