Skip to Content

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo Lịch sát hạch tháng 07/2019

Publish date 25/06/2019 | 07:00 PM  | View count: 494
Ngày 25/06/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 5222/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 06/2019

Publish date 23/05/2019 | 05:53 PM  | View count: 513
Ngày 23/05/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 4048/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 05/2019

Publish date 24/04/2019 | 09:24 AM  | View count: 522
Ngày 24/04/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 3035/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 04/2019

Publish date 25/03/2019 | 02:07 PM  | View count: 863
Ngày 25/03/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 2018/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 03/2019

Publish date 26/02/2019 | 04:46 PM  | View count: 858
Ngày 26/02/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 1296/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 02/2019

Publish date 25/01/2019 | 05:00 PM  | View count: 359
Ngày 25/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 745/TB-SGTVT

Thông báo lịch sát hạch tháng 12/2018

Publish date 24/11/2018 | 10:32 AM  | View count: 162
Ngày 23/11/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo lịch sát hạch số 1868/TB-SGTVT

Thông báo Lịch sát hạch tháng 01/2019

Publish date 26/12/2018 | 10:36 AM  | View count: 248
Ngày 25/12/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo Lịch sát hạch số 2650/TB-SGTVT

Kế hoạch sát hạch tháng 11/2018

Publish date 30/10/2018 | 02:00 PM  | View count: 754
Ngày 30/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 1136/KH-SGTVT

Kế hoạch sát hạch tháng 10/2018

Publish date 25/09/2018 | 01:58 PM  | View count: 750
Ngày 25/9/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 759/KH-SGTVT

Kế hoạch sát hạch tháng 9/2018

Publish date 24/08/2018 | 11:06 AM  | View count: 785
Ngày 24/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 675/KH-SGTVT

Kế hoạch sát hạch tháng 8/2018

Publish date 25/07/2018 | 12:34 PM  | View count: 612
Ngày 25/7/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 577/KH-SGTVT.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 09/07/2018 | 08:47 AM  | View count: 362
Sở GTVT Hà Nội nhận được Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 05/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố...

TỔNG HỢP ĐƯỜNG (PHỐ) HẠN CHẾ XE TAXI, DƯỚI 09 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 06/03/2018 | 11:18 AM  | View count: 308
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp đường (phố) hạn chế xe taxi, xe dưới 09 chỗ ngồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Danh mục các điểm trông giữ phương tiện do Sở GTVT Hà Nội cấp phép

Publish date 08/06/2018 | 04:27 PM  | View count: 483
Căn cứ Quyết định số 41/2016QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà...

Thông báo v/v triển khai thi công các công trình thuộc Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT và các công trình thuộc danh mục cải tạo, sửa chữa công trình HTGT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách TP năm 2018

Publish date 20/04/2018 | 04:02 PM  | View count: 920
Ngày 20/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 308/TB-SGTVT về việc triển khai thi công các công trình thuộc danh mục Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao...

TỔNG HỢP CÁC TUYẾN TỔ CHỨC GIAO THÔNG MỘT CHIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 06/03/2018 | 11:23 AM  | View count: 480
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp các tuyến tổ chức giao thông một chiều trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017

Publish date 26/04/2017 | 04:52 PM  | View count: 469
Ngày 2/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017 số 261/KH-SGTVT.

Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX và các cơ sở đăng kiểm xe ô tô

Publish date 01/01/2017 | 10:03 AM  | View count: 490
Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX: tải về Danh sách các cơ sở đăng kiểm xe ô tô: tải về

Kê hoạch Sát hạch tháng 4/2017

Publish date 27/03/2017 | 05:08 PM  | View count: 352
Ngày 27/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 4/2017 số 183/KH-SGTVT.

  Album Ảnh