Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Publish date 27/03/2020 | 04:55 PM  | View count: 8
Tải về .

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Publish date 20/03/2020 | 05:11 PM  | View count: 80
Tải về.

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Publish date 13/03/2020 | 05:22 PM  | View count: 115
Tải về.

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)

Publish date 06/03/2020 | 05:10 PM  | View count: 131
Tải về

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

Publish date 28/02/2020 | 04:30 PM  | View count: 163
Tải về

Lịch công tác tuần 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Publish date 21/02/2020 | 05:23 PM  | View count: 150
Tải về

Lịch công tác tuần 08 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Publish date 14/02/2020 | 05:00 PM  | View count: 151
Tải về. 

Lịch công tác tuần 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Publish date 07/02/2020 | 05:16 PM  | View count: 175
Tải về

Lịch công tác tuần 06 (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

Publish date 31/01/2020 | 04:44 PM  | View count: 147
Tải về.

Lịch công tác tuần 05 (từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

Publish date 22/01/2020 | 03:08 PM  | View count: 119
Tải về

Lịch công tác tuần 04 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)

Publish date 17/01/2020 | 05:32 PM  | View count: 98
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (TỪ NGÀY 13/01/2020 ĐẾN NGÀY 19/01/2020)

Publish date 10/01/2020 | 08:21 AM  | View count: 170
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (TỪ NGÀY 06/01/2020 ĐẾN NGÀY 12/01/2020)

Publish date 03/01/2020 | 11:20 AM  | View count: 238
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN NGÀY 05/01/2019)

Publish date 27/12/2019 | 05:26 PM  | View count: 181
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (TỪ NGÀY 23/12/2019 ĐẾN NGÀY 29/12/2019)

Publish date 20/12/2019 | 05:39 PM  | View count: 204
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 16/12/2019 ĐẾN NGÀY 22/12/2019)

Publish date 13/12/2019 | 04:38 PM  | View count: 207
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN NGÀY 15/12/2019)

Publish date 06/12/2019 | 05:17 PM  | View count: 231
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN NGÀY 08/12/2019)

Publish date 29/11/2019 | 05:47 PM  | View count: 178
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ NGÀY 25/11/2019 ĐẾN NGÀY 01/12/2019)

Publish date 24/11/2019 | 10:27 AM  | View count: 245
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 (TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN NGÀY 24/11/2019)

Publish date 15/11/2019 | 05:30 PM  | View count: 211
Tải về