Lịch làm việc của lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN NGÀY 16/8/2020

Publish date 07/08/2020 | 04:26 PM  | View count: 107
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 17/8 ĐẾN NGÀY 23/8/2020)

Publish date 14/08/2020 | 05:50 PM  | View count: 8
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ NGÀY 03/8 ĐẾN NGÀY 09/8/2020

Publish date 01/08/2020 | 10:45 AM  | View count: 138
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (TỪ NGÀY 27/7 ĐẾN NGÀY 02/8/2020)

Publish date 25/07/2020 | 08:42 AM  | View count: 176
tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 26/7/2020

Publish date 17/07/2020 | 05:41 PM  | View count: 160
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ NGÀY 13/7 ĐẾN NGÀY 19/7/2020

Publish date 10/07/2020 | 05:11 PM  | View count: 164
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (TỪ NGÀY 06/7 ĐẾN NGÀY 12/7/2020)

Publish date 03/07/2020 | 05:50 PM  | View count: 165
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (TỪ NGÀY 29/6 ĐẾN NGÀY 05/7/2020)

Publish date 27/06/2020 | 08:56 AM  | View count: 164
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (TỪ NGÀY 22/6 ĐẾN NGÀY 28/6/2020)

Publish date 19/06/2020 | 04:56 PM  | View count: 152
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (TỪ NGÀY 15/6/2020 ĐẾN NGÀY 21/6/2020)

Publish date 12/06/2020 | 05:08 PM  | View count: 168
TẢI VỀ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (TỪ NGÀY 08.6 ĐẾN NGÀY 14.6.2020)

Publish date 05/06/2020 | 05:09 PM  | View count: 177
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ NGÀY 01.6 ĐẾN NGÀY 07.6.2020)

Publish date 29/05/2020 | 05:05 PM  | View count: 185
Tải về

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

Publish date 22/05/2020 | 05:51 PM  | View count: 187
Tải về

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

Publish date 15/05/2020 | 04:56 PM  | View count: 166
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (TỪ NGÀY 11/5/2020 ĐẾN NGÀY 17/5/2020)

Publish date 08/05/2020 | 04:25 PM  | View count: 189
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (TỪ NGÀY 04/5/2020 ĐẾN NGÀY 10/5/2020)

Publish date 29/04/2020 | 03:24 PM  | View count: 173
Tải về

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (TỪ NGÀY 27/4/2020 ĐẾN NGÀY 03/5/2020)

Publish date 24/04/2020 | 05:03 PM  | View count: 133
Tải về.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (TỪ NGÀY 20/4/2020 ĐẾN NGÀY 26/4/2020)

Publish date 17/04/2020 | 03:36 PM  | View count: 129
Tải về

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

Publish date 11/04/2020 | 02:29 PM  | View count: 123
Tải về

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

Publish date 04/04/2020 | 10:25 AM  | View count: 120
Tải về