Skip to Content

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Tốc độ"

Publish date 05/05/2017 | 10:24 AM  | View count: 666
Ngày 05/5/2017, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 31/KH-BATGT Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc phát động với...

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm an toàn giao thông năm 2017 tại Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ

Publish date 25/01/2017 | 11:23 AM  | View count: 486
Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến...

Thực hiện Công điện của Ủy ban ATGT Quốc gia về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ hội xuân và Quý I năm 2017

Publish date 17/02/2017 | 10:47 AM  | View count: 563
Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBATGTQG ngày 02/02/2017 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ hội xuân và Quý I năm 2017.

Kế hoạch về Năm An toàn giao thông 2017 của Ủy ban ATGT Quốc gia

Publish date 10/01/2017 | 10:43 AM  | View count: 1293
Ngày 09/01/2017 , Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG về Năm An toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên” với mục tiêu...

Kế hoạch của UBND Thành phố về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố

Publish date 24/01/2017 | 10:40 AM  | View count: 328
Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số...

Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông – 2017” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng của con người là trên hết

Publish date 23/01/2017 | 10:37 AM  | View count: 414
Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 784/KH-BGTVT về Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông – 2017” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên” với...

Kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

Publish date 02/01/2017 | 10:33 AM  | View count: 461
Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 243/KH-UBND về thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Kế hoạch của UBND Thành phố về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 20/12/2016 | 10:29 AM  | View count: 311
Ngày 19/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 231/KH-UBND về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017...