Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc Giao chi tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ năm 2018 cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
Ngày đăng 28/12/2017 | 12:49  | View count: 291

Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1875/QĐ-SGTVT về việc Giao chi tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ năm 2018 cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1875/QĐ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh