Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc Giao dự toán chi ngân sách và chi tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo
Ngày đăng 28/12/2017 | 01:01  | View count: 197

Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1874/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán chi ngân sách và chi tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1874/QĐ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh