Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 08/01/2019 | 03:09  | View count: 171

Ngày 08/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 28/QĐ-SGTVT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 28/QĐ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh