Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc Giao dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên năm 2018 cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông
Ngày đăng 28/12/2017 | 12:44  | View count: 191

Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1869/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên năm 2018 cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông.

Xem thông tin chi tiết Quyết định số 1869/QĐ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh