Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 15/3/2024, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức buổi Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Phi Thường – Giám đốc sở, các đồng chí Ban Giám đốc Sở cùng các đồng chí Thủ trưởng, cán bộ, công chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị thuộc sở.

Tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế đã đọc các quyết định về bổ nhiệm công tác cán bộ, trong đó: Đồng chí Hồ Thắng – Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội; Đồng chí Trần Đức Dũng – Chuyên viên Văn phòng Sở được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Sở; đồng chí Nguyễn Quang Huy – Chuyên viên phòng Quản lý vận tải được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản lý vận tải; đồng chí Lê Anh Quân – Trưởng phòng Thanh tra hành chính được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Sở.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở trao quyết định và tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm

Thực hiện theo Quyết định 01/2024/QĐ-UBND Sở Giao thông vận tải, tại buổi lễ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiện toàn và ra mắt 03 phòng mới (nhân sự hiện có đang thực hiện nhiệm vụ tổ chức - pháp chế ban giao nguyên trạng từ Văn phòng Sở để thành lập phòng Tổ chức - Pháp chế, đối với hai phòng mới thành lập là phòng Quản lý đường sắt đô thị và phòng Phát triển công nghệ giao thông vận tải, lựa chọn điều động bổ nhiệm cán bộ có chuyên ngành đang thực hiện nhiệm vụ ở các phòng ban đơn vị) trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát danh sách cán bộ thuộc diện luân chuyển theo Quy định 07/TU của Thành ủy và Nghị định 59 /NĐ-CP của Chính phủ để rà soát bố trí xắp xếp công chức, người lao động của 10 phòng chuyên môn của Sở đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ công tác của Sở.

Ra mắt phòng Phát triển công nghệ giao thông vận tải, điều động bổ nhiệm đồng chí Trương Kiều Anh làm Phó Trưởng phòng phụ trách, điều động một số đồng chí chuyên viên

Ra mắt phòng Quản lý đường sắt đô thị, điều động bổ nhiệm đồng chí Dương Thế Bình làm Phó Trưởng phòng phụ trách, điều động một số đồng chí chuyên viên. 

Ra mắt phòng Tổ chức  - Pháp chế do đồng chí Tạ Văn Dưỡng làm Trưởng phòng, điều động bổ nhiệm đồng chí Phạm Quỳnh Trang làm Phó phòng và điều động một số các đồng chí chuyên viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Sở chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm, vừa được phân công nhận nhiệm vụ mới, đồng thời cũng chia sẻ khó khăn, thách thức với lãnh đạo, chuyên viên các phòng mới trước yêu cầu khối lượng công việc ngày càng cao, cũng như thích ứng với các nhiệm vụ mới; đồng chí Giám đốc Sở mong rằng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn mới thành lập và các đồng chí vừa được bổ nhiệm cần tập trung phối hợp, đoàn kết, để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào