Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Quyết định về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Ngày đăng 06/06/2024 | 10:19 AM

Ngày 31/5/2024, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2111/QĐ-SGTVT Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Lý do thu hồi: Các đơn vị vận tải “không kinh doanh vận tải trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh (theo quy định tại mục b, Khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

Xem chi tiết tại đây (tải về): QĐ 2111/QĐ-SGTVT , PHỤ LỤC.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào