Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Quyết định số 2108/QĐ-SGTVT ngày 31/5/2024 về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam
Ngày đăng 03/06/2024 | 12:11 PM

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2108/QĐ-SGTVT ngày 31/5/2024 về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam.

Sở GTVT Hà Nội thu hồi 3856 phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, danh sách như sau: (tải về)

Phu luc 1 danh sach xe vi pham toc do thang 01 2024

Phu luc 2 danh sach xe vi pham toc do thang 02 2024

Phu luc 3 danh sach xe vi pham toc do thang 03 2024

Quyết định số 2108/QĐ-SGTVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào