Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Rà soát, kiểm tra dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ do Sở GTVT Hà Nội khai thác từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ VN
Ngày đăng 08/05/2024 | 10:48 AM

Ngày 07/5/2024, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2564/SGTVT-QLVT về việc rà soát, kiểm tra dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ do Sở GTVT Hà Nội khai thác từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam.

Căn cứ các Văn bản  của Cục Đường bộ Việt Nam của Cục Đường bộ Việt Nam về việc khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống sử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn.
Căn cứ Kết quả khai thác các vi phạm trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT của Cục Đường bộ Việt Nam (danh sách các đơn vị có phương tiện vi phạm được công bố như sau:

Phu luc 1.2 danh sach xe khong truyen du lieu thang 01 2024

Phu luc 1.1 danh sach xe vi pham thoi gian lam viec thang 01 2024

Phu luc 2 danh sach xe vi pham toc do thang 02 2024

Phu luc 2.2 danh sach xe khong truyen du lieu thang 02 2024

Phu luc 2.1 danh sach xe vi pham thoi gian lam viec thang 02 2024

Phu luc 3 danh sach xe vi pham toc do thang 03 2024

Phu luc 3.1 danh sach xe vi pham thoi gian lam viec thang 03 2024

Phu luc 3.2 danh sach xe khong truyen du lieu thang 03 2024
Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện:
1. Đối với các đơn vị có vi phạm trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải: Thực hiện việc rà soát, kiểm tra kết quả khai thác dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ của đơn vị có phương tiện vi phạm tại danh sách kèm theo Văn bản này. Trường hợp dữ liệu có nghi vấn bất thường, đề nghị đơn vị có văn bản báo cáo cụ thể trước ngày 13/05/2024.
2. Thực hiện, chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành trong đó tập trung công tác đôn đốc quản lý lái xe, bộ phận an toàn giao thông thực hiện đúng các trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện./.

2564/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào