Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị có phương tiện vi phạm tốc độ từ ngày 12-22/01/2024
Ngày đăng 24/01/2024 | 6:00 PM

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện trích xuất dữ liệu từ ngày 12-22/01/2024 của các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch có phương tiện vi phạm tốc độ 5 lần/1000km trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành thuộc Cục đường bộ Việt Nam, có danh sách như sau:

- Vi phạm tốc độ xe Du lịch từ 12-22.1.24

- Vi phạm tốc độ xe Hợp đồng từ 12-22.1.24

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch có phương tiện vi phạm:
- Kiểm tra, rà soát hoạt động của phương tiện trong danh sách để có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở lái xe; bộ phận (cán bộ) quản lý an toàn giao thông của đơn vị. 
- Trường hợp dữ liệu có nghi vấn bất thường, đề nghị đơn vị có văn bản cụ thể về Sở GTVT Hà Nội trước ngày 30/01/2024.
- Thường xuyên nhắc nhở lái xe nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

535/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào