Truy cập nội dung luôn

  Văn bản triển khai CCHC

KH: Tự đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:31 AM
Ngày 23/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3627/KH-SGTVT về kế hoạch tự đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 của Sở GTVT Hà Nội

Ngày đăng 09/09/2020 | 03:46 PM
Ngày 04/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3502/BC-SGTVT v/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020.