Truy cập nội dung luôn

  Văn bản triển khai CCHC

Kế hoạch số 133/KH-SGTVT ngày 19/01/2021 về việc kiểm tra công vụ

Ngày đăng 14/07/2021 | 02:50 PM
KH: Kiểm tra công vụ năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Kế hoạch số 09 - KH/ĐU ngày 11/6/2021 của Đảng ủy cơ quan Sở GTVT

Ngày đăng 14/07/2021 | 02:46 PM
Kế hoạch số 09 - KH/ĐU ngày 11/6/2021 của Đảng ủy cơ quan Sở GTVT về triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội, các chi bộ trực...

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015

Ngày đăng 06/01/2021 | 11:14 AM
Ngày 31/12/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3030/QĐ-SGTVT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001: 2015.

KH: Tự đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:31 AM
Ngày 23/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3627/KH-SGTVT về kế hoạch tự đánh giá xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 của Sở GTVT Hà Nội

Ngày đăng 09/09/2020 | 03:46 PM
Ngày 04/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3502/BC-SGTVT v/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020.