Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch của UBND Thành phố về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 24/01/2017 | 10:40 AM  | View count: 445

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 23/01/2017 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố.

Xem thông tin chi tiết kế hoạch số 13/KH-UBND tại đây: tải về

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh