Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức hoạt động

Về việc truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam
Ngày đăng 02/11/2022 | 3:52 PM

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 155/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 11/10/2022 về việc truyền dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Namư, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị (Tổng công ty vận tải Hà Nội; Công ty CP bến xe Hà Nội; Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội; Công ty CP phát triển ngành Nước và Môi trường; Các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe buýt theo tuyến cố định) các nội dung công việc như sau:

6051/SGTVT-QLVT

Để đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị :
1. Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách:
-  Thực hiện việc cung cấp thông tin, truyền dữ liệu lệnh vận chuyển để quản lý xe ra vào bến theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ. 
- Thực hiện truyền dữ liệu lệnh vận chuyển theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP và các Điều 50, 51, 54 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020; 
- Chi tiết liên hệ để được hỗ trợ kỹ thuật: Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị vận tải, bến xe: số điện thoại 0854720666; địa chỉ email : lenhvanchuyen.drvn@gmail.com
- Báo cáo tình hình thực hiện về Sở GTVT Hà Nội trước ngày 10/11/2022 
2. Các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô, xe buýt theo tuyến cố định
- Thực hiện truyền dữ liệu lệnh vận chuyển theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP và các Điều 50, 51, 54 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020; 
- Chi tiết liên hệ để được hỗ trợ kỹ thuật: Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị vận tải, bến xe: số điện thoại 0854720666; địa chỉ email : lenhvanchuyen.drvn@gmail.com
- Báo cáo tình hình thực hiện về Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước ngày 15/11/2022. 
3. Thời gian hoàn thành việc kết nối và thực hiện truyền dữ liệu về máy chủ của Cục ĐBVN xong trước ngày 15/12/2022
4. Giao Thanh tra GTVT kiểm tra về việc không truyền, hoặc truyền không đầy đủ dữ liệu của các đơn vị vận tải, bến xe nêu trên theo quy định. 
Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện ./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào