Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  lịch tiếp công dân

TB: Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội Quí II năm 2021.

Ngày đăng 30/03/2021 | 03:31 PM  | View count: 116
Tải về

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội Quí I năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 05:12 PM  | View count: 225
Ngày 30/12/2020, Sở GTVT đã ban hành văn bản số 4469/TB-SGTVT thông báo lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội Quí I năm 2021.

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội Quí IV năm 2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 08:44 AM  | View count: 276
Ngày 29/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3648/TB-SGTVT v/v TB: lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội Quí IV năm 2020.

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT hà Nội tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 03/09/2020 | 01:45 PM  | View count: 235
Ngày 01/9/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3477/TB-SGTVT về việc Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội tháng 9 năm 2020.

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT hà Nội tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 29/07/2020 | 04:35 PM  | View count: 191
Ngày 29/7/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3248/TB-SGTVT về việc Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội tháng 8 năm 2020.

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 27/06/2020 | 08:59 AM  | View count: 249
Ngày 23/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2974/TB-SGTVT về việc Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội tháng 7 năm 2020.

Lịch tiếp công dân của Ban lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội Quý II năm 2020

Ngày đăng 26/03/2020 | 04:03 PM  | View count: 465
Ngày 26/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 2248/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý II năm 2020.

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý I năm 2020

Ngày đăng 27/12/2019 | 05:28 PM  | View count: 402
Ngày 27/12/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 12543/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý I năm 2020.

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý IV năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 09:08 AM  | View count: 355
Ngày 27/9/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 8951/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý IV năm 2019

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý III năm 2019

Ngày đăng 27/06/2019 | 03:20 PM  | View count: 364
Ngày 27/6/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 5258/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý III năm 2019

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý II năm 2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 05:47 PM  | View count: 428
Ngày 01/04/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 2263/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý I năm 2019

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý I năm 2019

Ngày đăng 26/12/2018 | 11:00 AM  | View count: 554
Ngày 26/12/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 2676/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý I năm 2019

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý IV năm 2018

Ngày đăng 28/09/2018 | 03:00 PM  | View count: 382
Ngày 28/9/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 771/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quý IV năm 2018.

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí I năm 2017

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:47 PM  | View count: 536
Xem thông tin chi tiết  Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí I năm 2017 tại ...

Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí IV năm 2016

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:46 PM  | View count: 488
Xem thông tin chi tiết  Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí IV ...

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí III năm 2016

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:44 PM  | View count: 491
Xem thông tin chi tiết  Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí III năm 2016 ...

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí II năm 2016

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:42 PM  | View count: 484
Xem thông tin chi tiết  Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí II năm 2016 ...

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí I năm 2016

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:42 PM  | View count: 514
Xem thông tin chi tiết Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí I năm 2016 tại đây:

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí IV năm 2015

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:41 PM  | View count: 536
Xem thông tin chi tiết Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí IV năm 2015...

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí III năm 2015

Ngày đăng 14/03/2017 | 03:40 PM  | View count: 517
Xem thông tin chi tiết Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội Quí III năm 2015...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh