Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hội nhập kinh tế quốc tế

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016
Ngày đăng 14/03/2017 | 3:36 PM  | View count: 699

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; Tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố, các sự kiện Hội nhập kinh tế quốc tế để có thể chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Ngày 20/7/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016.

Xem thông tin chi tiết Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 20/7/2016 tại đây:

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh