Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Giao thông

Gia hạn phương án phân luồng, tổ chức giao thông và rào chắn thi công tại dự án cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (Giai đoạn hoàn thiện)
Ngày đăng 18/10/2018 | 09:51  | View count: 600

Ngày 19/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 910/TB-SGTVT về việc gia hạn Phương án phân luồng, tổ chức giao thông và rào chắn thi công tại dự án Cải tạo nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch

Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế phương án tổ chức giao thông do đơn vị thi công của gói thầu lập, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công với nội dung cụ thế như sau:
1/ Phạm vi rào chắn phục vụ thi công trên đưòng Phạm Ngọc Thạch và Tôn Thất Tùng:
1.1 Thi công trên đường Tôn Thất Tùng
- Giai đoạn 1: Thi công bên trái nhánh Tôn Thất Tùng (theo hướng Chùa Bộc đi Trường Chinh) : Rào chắn 273.79m đường (chia làm 4 khoang trong đó bên trái nhánh Tôn Thất Tùng có 1 khoang dài 75.68m)
- Giai đoạn 2: Thi công bên phải nhánh Tôn Thất Tùng (theo hướng Trường Chinh đi Chùa Bộc) : Rào chắn 107.06m đường (chia làm 3 khoang trong đó bên phải nhánh Tôn Thất Tùng có 2 khoang thi công với chiều dài lần lượt là 37.92m và 28.56m).
1.2 Thi công cầu Trung Tự : Rào chắn 2 bên cầu Trung Tự: chiều dài rào chắn 20.13m
1.3 Thi công trên đường Phạm Ngọc Thạch: bên phải nhánh Phạm Ngọc Thạch (theo hướng từ Chùa Bộc đi Đào Duy Anh)
+ Đoạn từ Ngõ 101 đến ngõ 79 Phạm Ngọc Thạch: chiều dài 82.36m, chiều rộng 8.24m, bề rộng hè còn lại : từ 2.0 - 2.5m
+ Đoạn từ Ngõ 79 Phạm Ngọc Thạch đến Lương Định Của: chiều dài 93.56m, chiều rộng 6.5m, bề rộng hè còn lại: từ 1.5 - 2.5m.
2/ Công tác rào chắn phục vụ thi công:
+ Rào chắn cố định bằng rào tôn đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động. Bổ trí rào bằng rào B40 tại các đầu khu vực rào chắn để đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện.
+ Bố trí người hướng dẫn cảnh báo tại 02 đầu vị trí rào chắn.
+ Bổ sung biển cảnh báo và đèn cảnh báo tại đầu vị trí rào chắn, hệ thống biển báo và cảnh báo từ xa đảm bảo an toàn giao thông.
3/ Tổ chức giao thông tại các nút giao thông: Phân luồng giao thông tại chỗ cho tất cả các loại phương tiện theo sự hướng dẫn điều hành của người hướng dẫn giao thông và hệ thống biến báo, sơn kẻ trên tuyến đường.

4/ Thời gian thi công: từ ngày 20/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018

Xem thông tin chi tiết Thông báo số 910 /TB-SGTVT ngày 19/10/2018 tại đây:  tải về

 

  Album Ảnh