Skip to Content

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH TRÊN 9 CHỖ CÓ ĐIỂM ĐI/ĐẾN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 30/03/2020 | 11:17 AM  | View count: 1177
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2917/BGTVT-VT ngày 29/3/2020 của Bộ GTVT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng,...

Tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/04/2020

Publish date 27/03/2020 | 09:32 PM  | View count: 1320
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số   1047/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của...

Khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Publish date 27/03/2020 | 08:40 AM  | View count: 412
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 2686/BGTVT-BCĐ, ngày 24/03/2020 và chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 1357/BYT-MT, ngày 18/03/2020 về khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19 dành cho...

Tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Publish date 24/03/2020 | 01:51 PM  | View count: 392
Ngày 24/3/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2150/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 118/TB-VPCP ngàỵ 21/3/2020 của Văn phòng...

Bắt buộc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng

Publish date 23/03/2020 | 09:30 AM  | View count: 373
Ngày 21/3/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 2594/BGTVT-CYT về việc bắt buộc khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng.

Thông báo: về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Publish date 05/03/2020 | 01:40 PM  | View count: 225
Ngày 05/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1538/SGTVT-VP về việc khai thác, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các cơ...

Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội.

Publish date 23/12/2019 | 03:00 AM  | View count: 920
Ngày 23/12/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hoạt động trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 06/12/2019 | 04:34 PM  | View count: 754
Ngày 06/12/2019, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 10893/SGTVT-QLKCHTGT về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành và khai...

Thông báo về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 24 thủ tục hành chính

Publish date 13/11/2019 | 10:17 AM  | View count: 894
Ngày 13/11/2019, Sở giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 11009/TB-SGTVT về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 24 thủ tục hành chính

Cách đăng ký thẻ đi xe buýt miễn phí tại Hà Nội

Publish date 20/08/2019 | 11:54 PM  | View count: 1091
Từ ngày 20/8/2019, người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo có nhu cầu tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội sẽ được cấp thẻ...

Hướng dẫn phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố.

Publish date 12/08/2019 | 11:41 PM  | View count: 982
Ngày 12/8/2019, Liên Sở: Giao thông vận tải - Lao động thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn số 7028/HDLS:GTVT-LĐTB&XH về việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương...

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

Publish date 10/08/2019 | 02:00 PM  | View count: 1263
Ngày 10/8/2019, Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị...

THÔNG BÁO: Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Publish date 19/06/2019 | 07:00 PM  | View count: 1352
Ngày 19/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1373/TB-HĐTT về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Kết luật thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng tại các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 29/05/2019 | 10:41 AM  | View count: 1041
Ngày 29/5/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4262/KL-SGTVT thông báo kết luật thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách...

THÔNG BÁO Số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Publish date 27/05/2019 | 04:01 PM  | View count: 1009
Ngày 27/5, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1146/HD-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019.

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2, năm 2018-2019

Publish date 22/05/2019 | 05:51 PM  | View count: 322
Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" công bố Thể lệ Giải Báo chí lần thứ hai, năm 2018-2019