Skip to Content

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Kê khai giá

Kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Publish date 20/01/2020 | 03:26 PM  | View count: 40
Ngày 20/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 561/SGTVT-KHTC về việc kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Công khai dự toán chi ngân sách thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tư an toàn từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu năm 2019 cho Ban An toàn giao thông Thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

Publish date 12/04/2019 | 08:40 AM  | View count: 83
Ngày 12/4/2019,Sở GTVT Hà Nội đã ban hành quyết định số 582/QĐ-SGTVT về việc công khai dự toán chi ngân sách thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu năm 2019...

Kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ

Publish date 14/03/2019 | 12:27 PM  | View count: 163
Ngày 14/03/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2493/SGTVT-KHTC về việc kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm an toàn trật tự giao thông đường bộ (lần 2)

THÔNG BÁO: Thực hiện kê khai giá cước vận tải xe cứu hộ, xe cứu nạn, kéo xe vi phạm trật tự sn toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Publish date 28/01/2019 | 12:19 PM  | View count: 172
Ngày 28/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 750/TB-SGTVT về việc thực hiện kế khai giá cước vận tải xe cứu hộ, xe cứu nạn, kéo xe vi phạm trật tự án toàn giao thông đường bộ trên địa bàn...

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp trước cà sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Publish date 11/01/2019 | 10:34 AM  | View count: 283
Ngày 11/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 391/SGTVT-KHTC về việc Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô trong dịp trước cà sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Publish date 21/11/2018 | 01:30 PM  | View count: 604
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành...

Bổ sung phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định của Trung tâm Tân Đạt

Publish date 29/05/2018 | 11:36 AM  | View count: 222
Ngày 29/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 2997/SGTVT-KHTC về việc bổ sung phương án tính giá cước vận tải tuyến cố định của Trung tâm Tân Đạt.

Giải trình phương án tính giá cước vận tải 10 tuyến cố định của công ty CTPM&VT Dũng Thúy

Publish date 24/04/2018 | 06:09 PM  | View count: 300
Ngày 24/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2267/SGTVT-KHTC về việc giải trình phương án tính giá cước vận tải 10 tuyến cố định của công ty CTPM&VT Dũng Thúy.

Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô tuyến cố định bằng đường bộ và taxi trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2018

Publish date 20/04/2018 | 04:36 PM  | View count: 261
Ngày 20/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2171/SGTVT-KHTC về việc Bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô tuyến cố định bằng đường bộ và taxi trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2018.

Thực hiện đúng giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi đã kê khai giá tại Sở GTVT theo thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Publish date 08/01/2018 | 06:19 PM  | View count: 443
Ngày 08/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 115/SGTVT-KHTC về việc thực hiện đúng giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe taxi đã kê khai giá tại Sở GTVT theo...

Giữ nguyên mức giá cước vận tải tuyến cố định của Chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long

Publish date 29/12/2017 | 02:08 PM  | View count: 234
Ngày 29/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 6408/SGTVT-KHTC về việc giữ nguyên mức giá cước vận tải tuyến cố định của Chi nhánh công ty TNHH vận tải Hoàng Long.

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi.

Publish date 29/11/2017 | 03:14 AM  | View count: 3005
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi không sử dụng được trong công tác bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn Thành...

Các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Taxi) đến ngày 06/10/2017

Publish date 06/10/2017 | 11:16 AM  | View count: 445
Xem thông tin chi tiết các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Taxi) đến ngày 06/10/2017 tại đây:

Các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Tuyến cố định) đến ngày 06/10/2017

Publish date 06/10/2017 | 11:12 AM  | View count: 477
Xem thông tin chi tiết các đơn vị kê khai giá cước vận tải nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm 2017 (Tuyến cố định) đến ngày 06/10/2017 tại đây:

Thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách theo thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính

Publish date 05/10/2017 | 07:15 AM  | View count: 373
Ngày 05/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4407/SGTVT-KHTC về việc thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách theo thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty CP vận tải và thương mại Anh Huy

Publish date 27/09/2017 | 08:29 PM  | View count: 250
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4222/SGTVT-KHTC về việc Bổ sung và giải trình phương án tính giá của...

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của Công ty CP vận tải hành khách Hoàng Trang

Publish date 27/09/2017 | 08:25 PM  | View count: 263
Ngày 27/9/2017, sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4221/SGTVT-KHTC về việc Bổ sung và giải trình phương án tính giá của...

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty CP thương mại và dịch vụ Thành Đô

Publish date 26/09/2017 | 04:40 PM  | View count: 248
Ngày 26/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4159/SGTVT-KHTC về việc bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty CP thương mại và dịch vụ Thành Đô.

Bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty Cổ phần vận tải hành khách Hoàng Trang

Publish date 25/09/2017 | 03:34 PM  | View count: 218
Ngày 25/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4143/SGTVT-KHTC về việc bổ sung và giải trình phương án tính giá của công ty Cổ phần vận tải hành khách Hoàng Trang.

Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá

Publish date 30/08/2017 | 03:32 PM  | View count: 196
Ngày 30/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 3641/SGTVT-KHTC về việc Giữ nguyên giá cước vận tải hành khách và giải trình phương án giá gửi Công ty CP Mai Linh Đông Đô.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh