Skip to Content

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

A.CÁC DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

2. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

3. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

4. Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

5. Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

6. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

7. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

8. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

9. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

10. Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

11. Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

12. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

13. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

14. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

15. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

16. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

17. Cấp phù hiệu xe nội bộ

18. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

19. Cấp phù hiệu xe trung chuyển

20. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

21. Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

22. Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

23. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

24. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

25. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

26. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

27. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

29. Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

30. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

31. Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến

32. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

33. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

34. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

35. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

36. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

37. Cấp lại Giấy phép lái xe

37.1. Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

37.2. Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ

37.3. Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

38. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

39. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

40. Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

41. Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

41.1. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận

41.2. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe 

42. Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

43. Đăng ký khai thác tuyến

44. Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

45. Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Trung Quốc

46. Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

47. Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

48. Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

49. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

50. Công bố lại cảng thủy nội địa

51. Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

52. Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

53. Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

54. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

55. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

56. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

57. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

58. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

59. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

60. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

61. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

62. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

63.Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

64.Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

65.Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương

66.Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương

67.Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương

68. Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

69.Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

70.Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

71.Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

72.Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

73.Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy

74. Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

75. Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

B.CÁC DỊCH VỤ CÔNG MỨC 4

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

2. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác.

3. Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

4. Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

5. Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác.

6. Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

6.1. Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng hóa siêu trường

6.2. Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ Hà Nội.

7. Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

8. Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

9. Cấp Giấy phép xe tập lái

10. Cấp lại Giấy phép xe tập lái

11. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

12. Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

13. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

II. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

14. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

  Album Ảnh