Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

A.CÁC DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

4. Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

5. Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

8. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

9. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

11. Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

12. Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến

13. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

14. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

15. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

15.1 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp dành cho người nước ngoài

15.2 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp dành cho người Việt Nam

16. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

17. Cấp lại Giấy phép lái xe

17.1. Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

17.2. Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ

17.3. Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

18. Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

19. Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

20. Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

21. Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

22 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới

23. Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

24. Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

25. Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

26. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

27. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

28. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

29. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

30. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia

31. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

32. Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

33. Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

34. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

35. Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

36. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

37. Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 

38. Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

39. Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô.

2Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung.

3Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

4.Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

5Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

6Công bố hoạt động bến thủy nội địa

7Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

8Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

9Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

10. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

11Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy

12Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

13Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 

14Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

16. Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

2. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế xây dựng

IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

1. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

B.CÁC DỊCH VỤ CÔNG MỨC 4

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
2 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
3. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác
4. Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
5. Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

6. Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

7. Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
8. Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
9. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
10. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
11. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
12. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
13. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14. Đăng ký khai thác tuyến
15. Cấp mới Giấy phép lái xe
16. Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
17. Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
18. Cấp Giấy phép xe tập lái
19. Cấp lại Giấy phép xe tập lái
20. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 
21. Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

22. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô
23. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
24. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

25. Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
26. Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

27.Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

 

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô
2. Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 
3. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa
4. Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
5. Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa
6. Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa
7. Thiết lập khu neo đậu
8. Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
9. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
10. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
11. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
12. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
13. Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương
14. Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng
15. Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng
16. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa
17. Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa
18. Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
19. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
20. Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy
21. Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
22. Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
23. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
24. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
25. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
26. Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại khoản 3 Điều 4, khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 15/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

 

 

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào