Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

A.CÁC DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

2. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

3. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

4. Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

5. Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

6. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

7. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

8. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện

9. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

10. Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

11. Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

12. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

13. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

14. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

15. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

16. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

17. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

18. Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

19. Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

20. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

21. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

22. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

23. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

24. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

25. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

26. Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

27. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

28. Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến

29. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

30. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

31. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

32. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

32.1 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp dành cho người nước ngoài

32.2 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp dành cho người Việt Nam

33. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

34. Cấp lại Giấy phép lái xe

34.1. Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

34.2. Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ

34.3. Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

35. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

36. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

37. Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

38. Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

38.1. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận

38.2. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe 

40. Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

41. Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Trung Quốc

42. Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

43. Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

44. Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

45. Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô.

2Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung.

3Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

4.Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa

5Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

6Công bố hoạt động bến thủy nội địa

7Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng

8Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa

9Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa

10. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

11Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy

12Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

13Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 

14Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

16. Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

2.1. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (Dự án nhóm A)

2.2. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (Dự án nhóm B)

2.3. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (Dự án nhóm C)

2.4. Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Dự án nhóm A)

2.5. Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Dự án nhóm B)

2.6. Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Dự án nhóm C)

3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

3.1. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (Đối với công trình cấp II/III)

3.2. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (Đối với công trình cấp IV trở xuống)

3.3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (Đối với công trình cấp đặc biệt/cấp I)

 

B.CÁC DỊCH VỤ CÔNG MỨC 4

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1. Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

2. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác.

3. Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

4. Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

5. Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác.

6. Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

7. Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

8. Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

9. Cấp Giấy phép xe tập lái

10. Cấp lại Giấy phép xe tập lái

11. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

12. Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

13. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

14. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

15. Cấp mới Giấy phép lái xe

16. Đăng ký khai thác tuyến

II. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

1. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 

  Album Ảnh