Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THông tin người phát ngôn

Đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở: Ông Vũ Văn Viện

Chức vụ: Giám đốc Sở

Email: vuvanvien_sogtvt@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 024-33825768

(Theo thông báo số 737/TB-SGTVT ngày 20/9/2018 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội)

- Ngày 31/5/2021, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Lê Hữu Hồng - Giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải Hà Nội cung cấp thông tin cho Kênh VOV Giao thông về việc thực hiện thí điểm lắp dải phân cách mềm có gắn cọc tiêu.

Chi tiết giấy ủy quyền số 867/GUQ-SGTVT: Tại đây.

 

 

  Album Ảnh