Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THông tin người phát ngôn

Đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở: Ông Nguyễn Phi Thường

Chức vụ: Giám đốc Sở

Email: nguyenphithuong_sogtvt@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 024-33821688

(Theo thông báo số 1207/TB-SGTVT ngày 12/12/2022 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội)

 

 

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào