Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THông tin người phát ngôn

Đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở: Ông Vũ Văn Viện

Chức vụ: Giám đốc Sở

Email: vuvanvien_sogtvt@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 024-33825768

(Theo thông báo số 737/TB-SGTVT ngày 20/9/2018 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội)

- Ngày 02/11/2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cung cấp thông tin cho Báo điện từ VTC NEWS về vấn đề xe quá khổ quá tải hoành hành trong thủ đô và có dấu hiệu bảo kê. 

Chi tiết giấy ủy quyền số 3971/GUQ-SGTVT: Tại đây.

 

 

  Album Ảnh