Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  THông tin người phát ngôn

Đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở: Ông Vũ Văn Viện

Chức vụ: Giám đốc Sở

Email: vuvanvien_sogtvt@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 024-33825768

(Theo thông báo số 737/TB-SGTVT ngày 20/9/2018 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội)

 

- Ngày 17/05/2019, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC Kênh VTC14 về tình trạng xe chạy chuyến cố định chạy sai luồng tuyến.
Chi tiết giấy ủy quyền số 3855/GUQ-SGTVT: tải về

- Ngày 20/05/2019, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho Báo Giao thông về phương án tổ chức lại giao thông hầm chui Kim Liên (Hà Nội).
Chi tiết giấy ủy quyền số 3905/GUQ-SGTVT: tải về

- Ngày 28/05/2019, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin cho Báo Xây dựng theo đề nghị tại công văn số 66/CV-BXD ngày 07/5/2019.
Chi tiết giấy ủy quyền số 4205/GUQ-SGTVT: tải về

  Album Ảnh