Skip to Content

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  DANH BẠ ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số ĐT cơ quan

Email

1

Vũ Văn Viện

Giám đốc

33825768

vuvanvien_sogtvt@hanoi.gov.vn

2

Ngô Mạnh Tuấn

Phó Giám đốc

33825768

ngomanhtuan_sogtvt@hanoi.gov.vn

3

Vũ Hà

Phó Giám đốc

33546295

vuha _sogtvt@hanoi.gov.vn

4Nguyễn Xuân Thanh Phó Giám đốc 33825768 nguyenxuanthanh _sogtvt@hanoi.gov.vn

5

Trần Hữu Bảo

Chánh Văn phòng

33546291

tranhuubao_sogtvt@hanoi.gov.vn

6

Trương Kiều Anh

Trưởng Bộ phận Một cửa

33540662

truongkieuanh_sogtvt@hanoi.gov.vn

7

Đường dây nóng  85893082 sogtvt@hanoi.gov.vn
8

Đường dây nóng Trung tâm Quản lý & Điều hành Giao thông đô thị

 19006836 

 

 

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh