Truy cập nội dung luôn

 

Ban QLDA Duy tu hạ tầng giao thông

Địa chỉ

SĐT

Email

Số 2 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

(0243).3547167

 bdthtgt_sogtvt@hanoi.gov.vn

 


 -  Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

Website

Số 1 Kim Mã  - Ba Đình - Hà Nội

     (0243).7470029 Fax: (0243).7470024

ttqldh_sogtvt@hanoi.gov.vn

http://tramoc.com.vn


 -  Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

   Km 15 Quốc lộ 6 thôn Giao Lộ X ã Yên Nghĩa -  Hà Đông - Hà Nội

       (0243). 3531431 Fax: (043).3531431

 ttdk_sogtvt@hanoi.gov.vn

 

  Video

Không tìm thấy video nào