Truy cập nội dung luôn

 

Ban QLDA Duy tu hạ tầng giao thông

Địa chỉ

SĐT

Email

Số 2 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

(0243).3547167

 bdthtgt_sogtvt@hanoi.gov.vn

 -  Ban QLDA Giao thông 1

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

Số 1 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

 (0243).3824451 Fax: (0243).3513504

 bgt1_sogtvt@hanoi.gov.vn

 -  Ban QLDA Giao thông 2

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

Số 1 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

   (0243).3501698 Fax: (0243).3520078

bgt2_sogtvt@hanoi.gov.vn

 -  Trung tâm Quản lý và Điều hành GTĐT

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

Website

16 Cao Bá Quát - Ba Đình - Hà Nội

     (0243).7470029 Fax: (0243).7470024

ttqldh_sogtvt@hanoi.gov.vn

http://tramoc.com.vn

 Trung tâm Nghiên cứu KH&ĐT

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

Số 1 Quốc Tử Giám - Hà Nội

     (0243).7474961 Fax: (0243).7321396

 ttnckhdt_sogtvt@hanoi.gov.vn

 

hoặc

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

Số 1 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

 (0243).3515573

 ttnckhdt_sogtvt@hanoi.gov.vn

 -  Trung tâm Sát hạch để cấp GPLX

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

 44 Yên Phụ - Ba Đình - Hà Nội

      (0243).7151146 Fax: (0243).7151146

ttsh_sogtvt@hanoi.gov.vn

 -  Ban QLDA Giao thông 3

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

  Số 2 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

    (024).33544666 Fax: (024).33120991

bgt3_sogtvt@hanoi.gov.vn

 -  Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

   Km 15 Quốc lộ 6 thôn Giao Lộ X ã Yên Nghĩa -  Hà Đông - Hà Nội

       (0243). 3531431 Fax: (043).3531431

 ttdk_sogtvt@hanoi.gov.vn

 Ban QLDA Giao thông đô thị

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

  75 Tô Hiến Thành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

      (0243). 9763549 - Fax : (043). 9763549

 bgtdt_sogtvt@hanoi.gov.vn

 Ban QLDA Đầu tư phát triển GTĐT

 

Địa chỉ

SĐT/Fax

Email

  - Tên giao dịch Tiếng Anh:  HANOI URBAN TRANSPORT DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT UNIT

- Tên giao dịch viết tắt: HUTDPMU

- Trụ sở chính của Ban Quản lý dự án, Đặt tại : số 44, đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội.

      0243.8294310       Fax: 0243.8294310

bdtpt_sogtvt@hanoi.gov.vn

 

  Video

Không tìm thấy video nào