Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

TỔNG HỢP ĐƯỜNG (PHỐ) HẠN CHẾ XE TAXI, DƯỚI 09 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/03/2018 | 11:18 AM  | View count: 65
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp đường (phố) hạn chế xe taxi, xe dưới 09 chỗ ngồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Danh mục các điểm trông giữ phương tiện do Sở GTVT Hà Nội cấp phép

Ngày đăng 08/06/2018 | 04:27 PM  | View count: 84
Căn cứ Quyết định số 41/2016QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà...

Kế hoạch sát hạch tháng 6/2018

Ngày đăng 28/05/2018 | 10:32 AM  | View count: 360
Ngày 28/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 6/2018 số 422/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 5/2018

Ngày đăng 24/04/2018 | 06:05 PM  | View count: 293
Ngày 24/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 5/2018 số 326/KH-SGTVT.

Thông báo v/v triển khai thi công các công trình thuộc Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT và các công trình thuộc danh mục cải tạo, sửa chữa công trình HTGT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách TP năm 2018

Ngày đăng 20/04/2018 | 04:02 PM  | View count: 224
Ngày 20/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 308/TB-SGTVT về việc triển khai thi công các công trình thuộc danh mục Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao...

Kế hoạch sát hạch tháng 4/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 10:28 AM  | View count: 649
Ngày 26/03/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 4/2018 số 233/KH-SGTVT.

TỔNG HỢP CÁC TUYẾN TỔ CHỨC GIAO THÔNG MỘT CHIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/03/2018 | 11:23 AM  | View count: 142
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp các tuyến tổ chức giao thông một chiều trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sát hạch tháng 3/2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 04:04 PM  | View count: 263
Ngày 26/2/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 3/2018 số 159/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 04:04 PM  | View count: 277
Ngày 29/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 102/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 10:56 AM  | View count: 212
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1061/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017

Ngày đăng 28/11/2017 | 01:53 PM  | View count: 209
Ngày 28/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 955/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 11/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:37 PM  | View count: 234
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 844/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 10/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:42 PM  | View count: 206
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hàh Kế hoạch sát hạch số 745/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 9/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 06:01 PM  | View count: 224
Ngày 28/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 658/KH-SGTVT về kế hoạch sát hạch tháng 9/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017

Ngày đăng 26/07/2017 | 05:20 PM  | View count: 237
Ngày 26/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 539/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 02:17 PM  | View count: 220
Ngày 27/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 443/Kh-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 11:26 AM  | View count: 219
Ngày 29/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 348/KH-SGTVT Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017.

Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017

Ngày đăng 26/04/2017 | 04:52 PM  | View count: 246
Ngày 2/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017 số 261/KH-SGTVT.

Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX và các cơ sở đăng kiểm xe ô tô

Ngày đăng 01/01/2017 | 10:03 AM  | View count: 325
Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX: tải về Danh sách các cơ sở đăng kiểm xe ô tô: tải về

Kê hoạch Sát hạch tháng 4/2017

Ngày đăng 27/03/2017 | 05:08 PM  | View count: 236
Ngày 27/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 4/2017 số 183/KH-SGTVT.

  Album Ảnh