Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch sát hạch tháng 5/2018

Ngày đăng 24/04/2018 | 06:05 PM  | View count: 4
Ngày 24/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 5/2018 số 326/KH-SGTVT.

Thông báo v/v triển khai thi công các công trình thuộc Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT và các công trình thuộc danh mục cải tạo, sửa chữa công trình HTGT sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách TP năm 2018

Ngày đăng 20/04/2018 | 04:02 PM  | View count: 40
Ngày 20/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 308/TB-SGTVT về việc triển khai thi công các công trình thuộc danh mục Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao...

Kế hoạch sát hạch tháng 4/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 10:28 AM  | View count: 553
Ngày 26/03/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 4/2018 số 233/KH-SGTVT.

TỔNG HỢP CÁC TUYẾN TỔ CHỨC GIAO THÔNG MỘT CHIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/03/2018 | 11:23 AM  | View count: 99
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp các tuyến tổ chức giao thông một chiều trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TỔNG HỢP ĐƯỜNG (PHỐ) HẠN CHẾ XE TAXI, DƯỚI 09 CHỖ NGỒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 06/03/2018 | 11:18 AM  | View count: 38
Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổng hợp đường (phố) hạn chế xe taxi, xe dưới 09 chỗ ngồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sát hạch tháng 3/2018

Ngày đăng 26/02/2018 | 04:04 PM  | View count: 234
Ngày 26/2/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch tháng 3/2018 số 159/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 04:04 PM  | View count: 227
Ngày 29/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 102/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 10:56 AM  | View count: 181
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1061/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017

Ngày đăng 28/11/2017 | 01:53 PM  | View count: 184
Ngày 28/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 955/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 11/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:37 PM  | View count: 212
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 844/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 10/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:42 PM  | View count: 182
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hàh Kế hoạch sát hạch số 745/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 9/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 06:01 PM  | View count: 206
Ngày 28/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 658/KH-SGTVT về kế hoạch sát hạch tháng 9/2017.

Các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2017 | 03:35 PM  | View count: 520
Sở Giao thông vận tải Hà Nội cung cấp danh sách các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội :

Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017

Ngày đăng 26/07/2017 | 05:20 PM  | View count: 214
Ngày 26/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 539/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 02:17 PM  | View count: 192
Ngày 27/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 443/Kh-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 11:26 AM  | View count: 199
Ngày 29/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 348/KH-SGTVT Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017.

Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017

Ngày đăng 26/04/2017 | 04:52 PM  | View count: 217
Ngày 2/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017 số 261/KH-SGTVT.

Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX và các cơ sở đăng kiểm xe ô tô

Ngày đăng 01/01/2017 | 10:03 AM  | View count: 291
Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX: tải về Danh sách các cơ sở đăng kiểm xe ô tô: tải về

Kê hoạch Sát hạch tháng 4/2017

Ngày đăng 27/03/2017 | 05:08 PM  | View count: 219
Ngày 27/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 4/2017 số 183/KH-SGTVT.

Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 11/03/2017 | 09:08 AM  | View count: 244
Ngày 10/3/2017, Hội đồng thi tuyển đã ban hành thông báo số 158/TB-HĐTT về Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn...

  Album Ảnh