Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018

Ngày đăng 29/01/2018 | 04:04 PM  | View count: 23
Ngày 29/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 102/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 2/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018

Ngày đăng 27/12/2017 | 10:56 AM  | View count: 116
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1061/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 1/2018.

Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017

Ngày đăng 28/11/2017 | 01:53 PM  | View count: 120
Ngày 28/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 955/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 12/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 11/2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:37 PM  | View count: 153
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch sát hạch số 844/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 10/2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:42 PM  | View count: 110
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hàh Kế hoạch sát hạch số 745/KH-SGTVT.

Kế hoạch sát hạch tháng 9/2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 06:01 PM  | View count: 142
Ngày 28/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 658/KH-SGTVT về kế hoạch sát hạch tháng 9/2017.

Các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2017 | 03:35 PM  | View count: 448
Sở Giao thông vận tải Hà Nội cung cấp danh sách các tuyến phố cấm xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội :

Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017

Ngày đăng 26/07/2017 | 05:20 PM  | View count: 157
Ngày 26/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 539/KH-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 8/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 02:17 PM  | View count: 138
Ngày 27/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 443/Kh-SGTVT về Kế hoạch sát hạch tháng 7/2017.

Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 11:26 AM  | View count: 154
Ngày 29/5/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 348/KH-SGTVT Kế hoạch sát hạch tháng 6/2017.

Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017

Ngày đăng 26/04/2017 | 04:52 PM  | View count: 160
Ngày 2/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 5/2017 số 261/KH-SGTVT.

Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX và các cơ sở đăng kiểm xe ô tô

Ngày đăng 01/01/2017 | 10:03 AM  | View count: 228
Danh sách các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp GPLX: tải về Danh sách các cơ sở đăng kiểm xe ô tô: tải về

Kê hoạch Sát hạch tháng 4/2017

Ngày đăng 27/03/2017 | 05:08 PM  | View count: 170
Ngày 27/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 4/2017 số 183/KH-SGTVT.

Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 11/03/2017 | 09:08 AM  | View count: 183
Ngày 10/3/2017, Hội đồng thi tuyển đã ban hành thông báo số 158/TB-HĐTT về Kết luận cuộc họp Hội đồng thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn...

Kế hoạch Sát hạch tháng 3/2017

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:14 PM  | View count: 132
Ngày 26/12/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 3/2017 số 129/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  ...

Mẫu hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:13 PM  | View count: 123
KẾ HOẠCH  Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” TỜ TRÌNH  Về việc khen thưởng thi đua...

Kế hoạch Sát hạch tháng 1/2017

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:11 PM  | View count: 111
Ngày 26/12/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 1/2017 số 1653/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết  ...

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đổi với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:10 PM  | View count: 131
Ngày 28/11/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6540/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng...

Kế hoạch Sát hạch tháng 12/2016

Ngày đăng 13/03/2017 | 04:06 PM  | View count: 108
Ngày 25/11/2016, Sở GTVT Hà Nội ban hành Kế hoạch Sát hạch tháng 12/2016 số 1462/KH-SGTVT. Xem thông tin chi tiết ...

  Album Ảnh