Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô ngay từ những tháng đầu năm 203
Ngày đăng 03/03/2023 | 7:49 AM  | View count: 80

Trong 02 tháng đầu năm 2023, Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 758 trường hợp, phạt tiền 3.627.300.000 đồng, tạm giữ 03 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 99 trường hợp đối với các phương tiện vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 202 trường hợp phương tiện quá khổ, quả tải; phạt tiền 2.309.800.000 đồng, tạm giữ 02 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 75 trường hợp.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiến hành kiểm tra các phương tiện quả khổ, quá tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 367 trường hợp phương tiện vi phạm lỗi “Rơi vãi, lôi kéo đất đá”, phạt tiền 1.107.500.000 đồng.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phối hợp thu dọn bùn, đất rơi vãi ra đường giao thông

Để chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở chỉ đạo các Đội Thanh tra GTVT tập trung xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.


TTGT Hà Nội

 

  Album Ảnh