Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của công dân về việc cấp đổi phù hiệu xe hợp đồng
Ngày đăng 07/06/2021 | 4:21 PM  | View count: 292

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải: “b) Đối với xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe), xe ô tô vận tải khách du lịch có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện cấp lại phù hiệu theo quy định tại Nghị định này và dán cố định trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01 tháng 7 năm 2021”.
Ngày 22/4/2021, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có văn bản số 658/SGTVT-QLVT hướng dẫn cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng dưới 9 chỗ, cụ thể như sau:
- Thành phần hồ sơ (quy định tại khoản 4, Điều 22, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày  17/01/2020 của Chính phủ) gồm: Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định; Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và Hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Lệ phí: Không thu lệ phí, chỉ thu tiền mua phôi ấn chỉ là 2.650 đồng/phù hiệu. 
- Địa điểm dán phù hiệu: Thực hiện theo văn bản số 528/SGTVT-QLVT ngày 02/02/2021 về hướng dẫn đăng ký địa điểm dán phù hiệu, biển hiệu.
Tuy nhiên trong thời gian qua Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được nhiều thông tin phản ánh của công dân về việc một số Hợp tác xã thông báo và triển khai việc cấp đổi phù hiệu xe ô tô chưa đúng quy định. Để xác minh thông tin phản ánh, ngày 20/5/2021 Sở Giao thông vận tải đã giao Thanh tra Sở kiểm tra, xác minh thông tin đã nêu. Theo kết quả xác minh tại 03 đơn vị (Hợp tác xã: Nam Anh, Toàn Cầu và Phù Đổng), các đơn vị xác nhận việc có thu thêm tiền (300.000 đồng) của xã viên trong Hợp tác xã để chi phí cho việc cấp đổi phù hiệu như: trả lương trả cho nhân viên làm hồ sơ cấp đổi, tư vấn, nộp hồ sơ, chi phí truyền thông, marketing, chi thuê văn phòng, bến bãi,…
Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Phòng Quản lý Vận tải rà soát chặt chẽ quy trình, quy định khi thực hiện việc cấp đổi, cấp mới phù hiệu xe hợp đồng đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc hướng dẫn triển khai thủ tục cấp, đổi phù hiệu theo đúng quy định của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Các khoản thu phát sinh (nếu có) phải đảm bảo đúng quy định, được công khai, đồng thuận và thống nhất của các xã viên Hợp tác xã. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng: 024-85893082 hoặc hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: sogtvt@hanoi.gov.vn.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông tin để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh