Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Xử lý vi phạm

Quyết định: về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 18/03/2020 | 9:26 AM  | View count: 548

Ngày 18/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1027/QĐ-SGTVT Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị truyền dữ liệu sau:

- Đối với phương tiện lần đầu có 05 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy hoặc có 10% số ngày xe hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày là 3.384 phương tiện của 748 đơn vị vận tải.

- Nhắc nhở không truyền dữ liệu 7 ngày liên tiếp 54.683 phương tiện của 990 đơn vị và 79 nhà cung cấp chi tiết như sau:

Xem chi tiết quyết định số 1027/QĐ-SGTVT tại đây

(1) PL1 Nhắc nhở vi phạm tốc độ

(2) PL2 Nhắc nhở vi phạm thời gian lái xe 

(3) PL3 Nhắc nhở không truyền dữ liệu 

  Album Ảnh