Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo đề án "Quy định số lượng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn Thành phố phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông"

Ngày đăng 31/07/2020 | 10:48 AM
Ngày 31/07/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 3252/SGTVT-QLVT về việc lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo đề án "Quy định số lượng xe chở người 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/07/2020 | 10:41 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 02/TB-VTHT ngày 25/7/2020 của Công ty TNHH Hưng Thành về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến BX Mỹ Đình đi BX phía Nam Hà Giang và...

Đôn đốc tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Ngày đăng 23/07/2020 | 05:20 PM
Ngày 23/7/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3876/SGTVT-QLVT về việc đôn đốc tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Báo cáo việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (3469/SGTVT-QLVT)

Ngày đăng 18/06/2020 | 05:41 PM
Ngày 17/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3469/SGTVT-QLVT về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến xe buýt kế cận không trợ giá số 202: Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội) - BX khách Hải Dương (tỉnh Hải Dương)

Ngày đăng 18/06/2020 | 08:41 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 133/GĐK-CPXK ngày 17/6/2020 của công ty cổ phần xe khách Hà Nội về việc: Giấy đăng ký tiếp tục khai thác tuyến (tuyến buýt kế cận số 202: Hà Nội - Hải Dương) vào...

Thông báo: Điều chỉnh khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:53 AM
Ngày 15/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2903/TB-SGTVT về việc thông báo điều chỉnh khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô.

V/v: Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô dưới 9 chỗ người tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Ngày đăng 02/06/2020 | 10:01 AM
Ngày 1/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3214/SGTVT-QLVT về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô dưới 9 chỗ người tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Phúc đáp Đơn xin nghỉ lưu hành của Công ty TNHH đầu tư SUN CAPITAL

Ngày đăng 25/05/2020 | 03:32 PM
Ngày 21/5/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3006/SGTVT-QLVT về việc phúc đáp Đơn xin nghỉ lưu hành của Công ty TNHH đầu tư SUN CAPIRAL.

V/v phúc đáp Đơn xin nghỉ lưu hành của Công ty TNHH đầu tư AP Việt Nam

Ngày đăng 25/05/2020 | 03:10 PM
Ngày 21/5/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3007/SGTVT-QLVT về việc phúc đáp Đơn xin nghỉ lưu hành của Công ty TNHH đầu tư AP Việt Nam.

Phúc đáp văn bản số 1705/2020 ngày 17/5/2020 của Công ty TNHH thương mại Vĩnh Long

Ngày đăng 25/05/2020 | 02:59 PM
Ngày 21/5/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3004/SGTVT-QLVT về việc Phúc đáp văn bản số 1705/2020 ngày 17/5/2020 của Công ty TNHH thương mại Vĩnh Long.

Thông báo: V/v tạm thời ngừng khai thác tuyến xe buýt kế cận không trợ giá số 202: Bến xe Gia Lâm (TP Hà Nội) - Bến xe khách Hải Dương (tỉnh Hải Dương)

Ngày đăng 19/05/2020 | 05:29 PM
Ngày 19/5/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2686/TB-SGTVT về việc thông báo tạm thời ngừng khai thác tuyến xe buýt kế cận không trợ giá số 202: Bến xe Gia Lâm ( TP Hà Nội) - Bến xe khách...

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Ngày đăng 19/05/2020 | 08:39 AM
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng Họ và tên chủ sở hữu: Công ty cổ phần cơ ...

V/v tổ chức thực hiện Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 13/05/2020 | 09:52 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 773/CĐTNĐ-VT-ATGT của Cục đường thủy nội địa Việt Nam V/v tổ chức thực hiện Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Ngày đăng 04/05/2020 | 10:49 AM
Sở Giao thông vận tải thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng Họ và tên chủ sở hữu: Công ty Trách nhiệm ...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 29/04/2020 | 06:46 PM
Ngày 29/4/2020, Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 4153-BGTVT-VT về viêc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28/4/2020 của Thủ...

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:37 PM
Ngày 28/4/2020, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành công điện số 09/CĐ-TCĐBVN về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020.

V/v hướng dẫn bổ sung các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:11 PM
Ngày 29/4/2020, Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 4145/BGTVT-CYT v/v hướng dẫn bổ sung các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông và văn bản số 4157/BGTVT-CYT về...

V/v triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và Bộ GTVT về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 28/04/2020 | 10:33 PM
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 28/04/2020 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 dành cho xe taxi

Ngày đăng 23/04/2020 | 05:18 PM
Ngày 23/4/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành số 2631/SGTVT-QLVT về việc hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 dành cho lái xe taxi.

Tiếp tục phối hợp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2020 | 04:20 PM
Ngày 17/4/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2547/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục phối hợp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô gửi các cơ quan, đơn vị...

  Album Ảnh