Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình ( Tháng 5,6,7, 8/2021) (4679/SGTVT-QLVT)

Ngày đăng 18/10/2021 | 05:39 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 01/5/2021 đến 31/8/2021 (04 tháng) từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành...

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày đăng 13/10/2021 | 09:06 AM
Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành...

Khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện KDVT bằng xe ô tô.

Ngày đăng 17/09/2021 | 06:03 PM
Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ,...

Các đơn vị không đủ điều kiện cấp giấy đi đường theo lĩnh vực do Sở Giao thông vận tải quản lý

Ngày đăng 09/09/2021 | 09:59 AM
Xem lý do từ chối chi tiết tại đây: TẢI VỀ Các đơn vị không đủ điều kiện cấp giấy đi đường theo lĩnh vực do Sở Giao thông...

Về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ngày đăng 09/09/2021 | 08:50 AM
Thực hiện Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi giao ban trực tuyến do Sở Chỉ huy Thành phố Hà Nội chủ trì ngày 08/09/2021 về việc vận chuyển hàng hóa thiết...

V/v Hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021.

Ngày đăng 06/09/2021 | 04:23 PM
Ngày 6/9/2021, Sở GTVT đã ban hành văn bản số 4005/SGTVT-QLVT v/v hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn...

Hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2021 | 01:30 PM
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố; Phương án số...

TB: V/v hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 06/09/2021 | 01:00 AM
Thực hiện Văn bản số 2901/UBND-ĐT ngày 04/9/2021 của UBND Thành phố về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh và Phương án số 204/PA-UBND ngày...

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại văn bản số 30/SCHTP ngày 27/8/2021

Ngày đăng 30/08/2021 | 04:30 PM
Thực hiện văn bản số 30/SCHTP ngày 27/8/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực vận...

Hướng dẫn triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Ngày đăng 27/08/2021 | 03:33 PM
Thực hiện văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTỌT ngày 25 tháng 8 năm 2021 cứa Tống cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải...

Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải

Ngày đăng 20/08/2021 | 03:18 PM
Thực hiện văn bản số 8510/BGTVT-VT ngày 17/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về triển khai Công điện số 1081/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 5893/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021 của Tổng cục...

Cảnh báo hiện tượng “dịch vụ” việc cấp thẻ nhận diện phương tiện mã QRCode trên hệ thống “Luồng xanh” của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày đăng 17/08/2021 | 03:26 PM
Theo thông tin phản ánh thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng nhận làm dịch vụ có thu tiền để cấp thẻ nhận diện cho phương tiện mã QRCode trên hệ thống Luồng xanh của Tổng cục...

Cấp mã xác nhận cho lái xe chở công nhân, chuyên gia theo đề xuất của Ban Quản lý KCN và chế xuất thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/08/2021 | 08:59 AM
Cấp mã xác nhận cho lái xe chở công nhân, chuyên gia theo đề xuất của Ban Quản lý KCN và chế xuất thành phố Hà Nội

Cấp mã số xác nhận cho phương tiện tham gia giao thông bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021.

Ngày đăng 10/08/2021 | 05:42 PM
Ngày 10/8/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3661/SGTVT-VP về việc cấp mã số xác nhận cho phương tiện tham gia giao thông bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển trong thời gian thực...

Hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16

Ngày đăng 06/08/2021 | 06:36 PM
Ngày 01/8/2021, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 5418/TCĐBVN-VT về việc hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi,...

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển

Ngày đăng 03/08/2021 | 05:42 PM
Ngày 3/8/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3574/SGTVT-QLVT về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển.

Danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 02/08/2021 | 06:21 PM
Căn cứ công văn số 3481/SCT-QLTM ngày 30/7/2021 của Sở Công thương về danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

  Album Ảnh