Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Dừng hoạt động đối với xe mô tô hai bánh hoạt động kinh doanh VTHK và hàng hóa để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày đăng 24/07/2021 | 05:19 PM
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố đảm bảo yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021

Ngày đăng 24/07/2021 | 04:58 PM
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Thông báo Công bố Luồng xanh của TP Hà Nội kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn TP Hà Nội trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày đăng 24/07/2021 | 04:30 AM
Xem chi tiết tại đây: Thông báo  số  1164/TB-SGTVT  ngày 24/7/2021 của Sở GTVT Hà Nội Công bố Luồng xanh của TP Hà...

Đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện, ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải và in bổ sung thêm nhãn “hàng mau hỏng”

Ngày đăng 23/07/2021 | 05:31 PM
Ngày 23/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3446/SGTVT-QLVT v/v tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng mau hỏng gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Thành...

Thực hiện chế độ báo cáo tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày đăng 23/07/2021 | 03:41 PM
Ngày 23/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3443/SGTVT-QLVT về việc thực hiện chế độ báo cáo gửi các Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 15/CĐ-UBND của UBND Thành phố và văn bản số 4977/TCĐBVN-VT của Tổng cục đường bộ VN

Ngày đăng 18/07/2021 | 09:53 AM
Ngày 18/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3223/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải, văn bản số...

Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ các tỉnh/thành phố đến Hà Nội và ngược lại (3222/SGTVT-QLVT)

Ngày đăng 17/07/2021 | 10:24 PM
Ngày 17/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3222/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng từ các tỉnh/thành phố đến Hà Nội và ngược lại.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão

Ngày đăng 14/07/2021 | 02:57 PM
Ngày 14/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3210/SGTVT-QLVT về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

V/v triển khai các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh (trong việc giám sát y tế người ngoại tỉnh đến Hà Nội)

Ngày đăng 13/07/2021 | 09:15 AM
Ngày 12/7/2021, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 3175/SGTVT-QLVT về việc triển khai các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Điều chỉnh một số biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 09/07/2021 | 02:36 PM
Ngày 9/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3132/SGTVT-QLVT v/v điều chỉnh một số biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 14 tỉnh (thành phố) và ngược lại

Ngày đăng 07/07/2021 | 02:06 PM
Ngày 07/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3098/SGTVT-QLVT V/v: tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn thành...

Tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:13 AM
Ngày 02/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2986/SGTVT-QLVT v/v tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách...

Thông báo danh sách xe dưới 9 chỗ hoạt động KDVT bằng xe hợp đồng có phù hiệu hết hiệu lực theo quy định Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Ngày đăng 01/07/2021 | 04:32 PM
Thực hiện Quy định Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hàng khách cố định

Ngày đăng 30/06/2021 | 03:05 PM
Ngày 30/6/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2914/SGTVT-QLVT về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (2867/SGTVT-QLVT)

Ngày đăng 28/06/2021 | 04:40 PM
Ngày 28/6/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2867/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành...

Tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 25/06/2021 | 08:17 PM
Ngày 25/6/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2854/SGTVT-QLVT V/v tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới gửi Thanh tra Sở Giao thông vận...

Hội nghị trực tuyến đối thoại với một số doanh nghiệp vận tải về thủ tục hành chính, giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý vận tải

Ngày đăng 24/06/2021 | 02:42 PM
Ngày 24/6/2021, đồng chí Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đối thoại với một số doanh nghiệp vận tải về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục...

Tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Ngày đăng 22/06/2021 | 04:05 PM
Ngày 22/6/2021, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2772/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Thông báo số liệu cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu đến tháng 6/2021

Ngày đăng 18/06/2021 | 02:05 PM
Thực hiện Quy định Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

  Album Ảnh