Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thực hiện các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
Ngày đăng 02/02/2024 | 10:37 AM

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch, để thực hiện nghiêm Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch trên địa bàn Thành phố:

- Chấp hành nghiêm quy định tại Khoản 5 Điều 7, Khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ: “Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email)”.
- Trong khi chờ phần mềm của Bộ GTVT để tiếp nhận các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển, đề nghị các đơn vị gửi thông báo hợp đồng vận chuyển về địa chỉ email của Sở GTVT Hà Nội: hdvt_sogtvt@hanoi.gov.vn
- Đối với các đơn vị không chấp hành, Sở GTVT Hà Nội sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra kiểm tra xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết văn bản: TAI ĐÂY

Bên cạnh đó, Để thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Hanoi Backstreet Tours thực hiện đầy đủ các quy định tại Mục 5. kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020, đặc biệt các quy định sau: (Xem chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY ).

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào