Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị có phương tiện vi phạm tốc độ
Ngày đăng 09/11/2023 | 9:08 AM

Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện trích xuất dữ liệu từ ngày 01-05/11/2023 của các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch có phương tiện vi phạm tốc độ 5 lần/1000km trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành thuộc Cục đường bộ Việt Nam, cụ thể:

Vi phạm tốc độ xe hợp đồng

Báo cáo tổng hợp phương tiện vi phạm tốc độ dữ liệu 1-5.11.23

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch có phương tiện vi phạm:
- Kiểm tra, rà soát hoạt động của phương tiện trong danh sách để có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở lái xe; bộ phận (cán bộ) quản lý an toàn giao thông của đơn vị.
- Thường xuyên nhắc nhở lái xe nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

6228/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào